Rhwydwaith Gwledig Cymru News Round-up 2021 Rhifyn 07: Awst 2021

Rhifyn 07: Awst 2021

 
 

Uned Cymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru

leader

Uned Cymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru – Ar gyfer popeth mae angen ei wybod am y Rhaglen Datblygu Gwledig!!

30 Mlynedd o Gyllid LEADER

Weloch chi ein cylchlythyr 'Dathlu Datblygu Gwledig'? Roedd Rhifyn 1 yn canolbwyntio ar LEADER – 30 Mlynedd o LEADER!!
Gwyliwch am yr un nesaf a dysgu am lwyddiannau eraill o ganlyniad i gyllid gan y Rhaglen Datblygu Gwledig. Os ydych yn gwybod am unrhyw brosiectau sy’n haeddu sylw, e-bostiwch ruralnetwork@llyw.cymru
Yn ogystal â pharhau i ddyrannu cyllid i brosiectau newydd, mae hefyd yn bwysig dathlu’r llwyddiannau enfawr hyd yn hyn. Ewch i’r tudalennau Newyddion; Astudiaethau Achos; a Phob Prosiect i weld y cynnydd diweddaraf.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

fbg

Grant Busnes i Ffermydd

Bydd y 9fed cyfnod ar gyfer datgan diddordeb ar agor rhwng 1 Medi a 1 Hydref

Bydd Canllawiau ar Wneud Cais ar gael o 31 Awst 2021.

 

Ffermio a Chefn Gwlad

bps

Cynllun y taliad Sylfaenol Trosglwyddo hawliau

Gall ffermwyr drosglwyddo’u Hawliau BPS trwy eu gwerthu, eu lesio neu drwy ewyllys. Fe fydd cyfnod trosglwyddo 2022 yn agor ar 2 Awst 2021.
Bydd ffurflenni Trosglwyddo Hawliau ar gael ichi eu llenwi ar-lein ar eich cyfrif RPW Ar-lein. . Rhaid ichi roi gwybod inni cyn canol nos 15 Mai 2022 am unrhyw hawliau sydd wedi’u trosglwyddo er mwyn ichi allu hawlio ar yr hawliau a gewch yn 2022.

Cynhyddu gwerth Hawliau BPS

Ar ôl i’r gofyniad Gwyrddu gael ei ddileu o BPS o 2021 ymlaen, mae'r gyllideb ar gyfer Gwyrddu wedi cael ei symud i’r gyllideb hawliau BPS. Rydym wedi cynyddu gwerth yr hawliau mewn ymateb i’r newid hwn yn y gyllideb.
Mae'r newid yn ngwerth yr hawliau i'w weld bellach ar eich cyfrif RPW Ar-lein.

Coedwigaeth

twig

Coedwig Genedlaethol i Gymru - Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Agorodd y ffenestr ar gyfer gwneud cais ar 14 Gorffennaf a bydd yn cau ar 27 Awst

Mae’r Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) yn rhan o’r rhaglen Coedwig Genedlaethol i Gymru. Bydd yn darparu cymorth ariannol i helpu pobl i:

  • greu coetiroedd newydd
  • gwneud gwelliannau i goetiroedd presennol

Coedwig Genedlaethol Cymru: pecyn cymorth i randdeiliaid

Rydym yn annog ein holl randdeiliaid i ymuno â'r sgwrs wrth i ni lansio'r Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) fel rhan o Raglen Coedwig Genedlaethol Cymru – rhwydwaith gysylltiedig o goedwigoedd a fydd yn ymestyn hyd Cymru.

Datblygu Lleol dan Arweiniad y Gymuned

Vale

Bro Morgannwg – Cymunedau Gwledig Creadigol

Yr ardal Datblygu Lleol sy’n derbyn sylw y mis hon yw Bro Morgannwg.
Cafodd Cymunedau Gwledig Creadigol ei sefydlu yn 2004, a dyma fenter adfywio gweledig Cyngor Bro Morgannwg.
Mae’r fenter yn gweithio gyda chymunedau i ddatblygu prosiectau a syniadau a fydd yn arwain at fanteision cymdeithasol ac economaidd hirdymor ar gyfer Bro Morgannwg.

Mae’r ffilm fer hon yn dangos sut. (seasneg yn Unig)

Prosiectau Lleol – ar hyn o bryd mae 33 prosiect yn y Fro, sy’n cynnwys themâu canlynol:

  • Bro Ddeniadol
  • Labordy Arloesi Busnes
  • Cymunedau’n Esblygu
  • Ynni Gwyrdd Cymunedol
  • Archwilio Technoleg Ddigidol

Dolenni a Gwybodaeth Ddefnyddiol

Uned Gymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru Dolenni Defnyddiol

Rhwydweithiau Cenedlaethol y DU

Cylchlythyrau Eraill

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy

Dilyn ar-lein: