Spring Webinar Series

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

a message from the professional development team

Spring Webinar Series

Join the Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) Professional Development (PD) Team and Early Achievers team for our Spring Webinar Series. 

We have a jam-packed series that includes updates for Trauma-Informed Care Awards, Washington’s Substitute Pool and the Early Achievers Revisions.

child looking at flowers


April: Financial Awards for Trauma-Informed Care

Adult hand with child hand

Trauma-Informed Care Awards are part of the supports for early childhood providers from the Fair Start for Kids Act (FSKA).

Join us live to learn more about Trauma-Informed Care and the financial awards available to eligible individuals with trauma-informed knowledge and skills gained through DCYF-recognized training and education verified in MERIT.

For additional information review this recently sent message "Awards for Trauma-Informed Care Training and Education" or visit DCYF's Trauma Informed Care webpage.

Wednesday, April 26 |12-1 pm

Register Here


Abril: Premios financieros para la Atención informada sobre el trauma

Adult hand with child hand

Los premios financieros para la Atención informada sobre el trauma (Trauma-Informed Care, en inglés) son parte de los apoyos para los proveedores de aprendizaje tempranola de la Ley Fair Start for Kids (FSKA, por sus siglas en inglés).

Únase en vivo para conocer más sobre este trabajo y los premios financieros para las personas elegibles, y verificadas en MERIT que tienen capacitación o educación en Atención informada de trauma. 

Para obtener información adicional, lea este mensaje enviado recientemente "Premios para la capacitación y educación en atención informada de trauma" o visite la página web de atención informada sobre traumas del DCYF.

Martes, 25 de abril | 6-7 pm

Registrar aquí


Bisha Abriil: Abaalmarin dhaqaale oo loogu talagalay Dhaqanka Daryeelka Xog-ogaalka ah, ee loo yaqaan ‘trauma informed care’

Adult hand with child hand

Xeerka Bilawga Carruurtu waxa ka mid ah abaal-marinta Dhaqanka Daryeelka Xog-ogaalka ah, ee loo yaqaan ‘trauma informed care’ oo lagu wargaliyay dhaawacyada sida mid ka mid ah taageerooyinka bixiyayaasha waxbarashada hore ee carruurta Fair Start for Kids Act (FSKA).

Nagu soo biir si toos ah si aad wax badan uga barato Dhaqanka Daryeelka Xog-ogaalka ah, ee loo yaqaan ‘trauma informed care’ iyo abaal-marinta maaliyadeed ee ay heli karaan shakhsiyaadka dhaawacan. -aqoon iyo xirfado xog-ogaal ah, oo lagu helay tababbarka iyo waxbarashada la aqoonsan yahay ee DCYF, sida ay xaqiijisay MERIT.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan eeg fariinta Dhaqanka Daryeelka Xog-ogaalka ah, ee loo yaqaan ‘trauma informed care’

oo dhawaan la soo diray "Abaalmarinta Tababarka iyo Waxbarashada Xannaanada-Xog-ogaalka ah" ama booqo bogga internetka ee  DCYF's Trauma Informed Care webpage.

Sabti, Abriil 29 | 10:00 - 11:00 subaxnimo

Halkan iska diwaangeli


May: Washington's Substitute Pool

Two teachers in classroom

Washington’s Early Care and Education Substitute Pool is designed to support licensed Family Home and Child Care Center providers in accessing substitutes for program coverage. 

During this webinar we'll cover the following topics in detail: 

 • Qualification and approval process for individuals
 • Qualification and approval process for facilities
 • Recruitment, and much more!

Wednesday, May 24 | 6-7 pm

Register Here


Mayo: Programa sustituto de Washington

Two teachers in classroom

El programa para sustitutos de educación y cuidado temprano de Washington está diseñado para ayudar a los proveedores autorizados de Hogares Familiares y Centros de Cuidado Infantil a conseguir sustitutos para la cobertura del programa.

Durante este seminario web, cubriremos los siguientes temas en detalle:

 • Proceso de calificación y aprobación para individuos
 • Proceso de calificación y aprobación para instalaciones
 • Reclutamiento, ¡y mucho más!

Jueves, 25 de mayo | 6-7 pm

Registrar aquí 


Bisha May: Washington's Substitute Pool

Two teachers in classroom

Washington's Early Care and Education Substitute Pool (Barkadda Beddelka Waxbarashada iyo Daryeelka Hore ee Washington) waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo Guriga Qoyska iyo bixiyeyaasha Xarunta Xannaanada Ilmaha ee leysan-ka u haysta, si ay u helaan caymiska barnaamijka beddelka.. 

Mawduucyada soo socda ayaa si fiican loo dabooli doonaa inta lagu jiro webinar:

 • Habka u-qalmitaanka iyo ansixinta shakhsiyaadka
 • U-qalmitaanka iyo nidaamka oggolaanshaha ee xarumaha
 • Shaqaalaysiinta, iyo in ka badan!

Sabti, May 27 | 1-2 galabnimo

Halkan iska diwaangeli


June: Early Achievers, What’s Changed and Why

teacher showing child

DCYF committed to updating Early Achievers implementation in 2020 and engaged with stakeholders and partners during 2020 and 2021 to guide those revisions.

The revisions to Early Achievers focused on the implementation approaches only, and the Early Achievers Quality Standards remain the same.

During this live webinar we'll be covering the following in detail: 

 • Hear how Early Achievers participants now have more ways to highlight quality in their program and get strength-based reflective feedback
 • Learn about the new components of Early Achievers, as well as what hasn’t changed

Thursday, June 15 | 12-1 pm

Register Here


Junio: Early Achievers, qué ha cambiado y por qué

teacher showing child

DCYF se comprometió en actualizar la implementación de Early Achievers en 2020 y colaboró ​​con socios y participantes interesados durante 2020 y 2021 para guiar las revisiones.

Las revisiones de Early Achievers se centraron únicamente en los enfoques de implementación, mientras que los Estándares de calidad de Early Achievers siguen siendo los mismos.

Durante este seminario web en vivo, cubriremos lo siguiente en detalle:

 • Cómo los participantes de Early Achievers ahora tienen más formas para demostrar sus cualidades únicas de su programa y obtener comentarios reflexivos basados ​​en fortalezas
 • Conozca los nuevos componentes de Early Achievers, igual como lo que no ha cambiado

Martes, 13 de junio | 6-7 pm

Registrar aquí


Juun: Early Achievers, Maxaa Is Bedelay iyo Sababta

teacher showing child

DCYF waxaa ka go'an inay cusboonaysiiso hirgelinta Early Achievers ee 2020 iyo ka-qeybgalka daneeyayaasha iyo la-hawlgalayaasha 2020 iyo 2021 si ay u hagaan dib u eegistaas.

Dib u eegisyada Early Achievers waxay si buuxda diiradda u saareen hababka fulinta, halka Heerarka Tayada Early Achievers ay weli is bedelin.

Inta lagu guda jiro webinar-ka tooska ah, waxaan si qoto dheer ugu dul istaagi doonaa mowduucyada soo socda:

 • Sida ka qaybgalayaasha Early Achievers ay hadda u muujin karaan awoodahooda gaarka ah barnaamijkooda oo ay u helaan jawaab celin milicsi ku saleysan xoog
 • Wax ka baro qaybaha cusub ee Early Achievers, iyo sidoo kale waxa aan isbeddelin.

Sabti, Juun 17 | 11 subaxnimo-12 galabnimo 

Halkan Iska Diwaangeli


Friendly Reminders...

Reminder picture
 • Please make sure you input your email address correctly when registering, otherwise you will not receive the meeting details
 • These webinars are created as a resource and participation is always optional
 • The webinar series are voluntary and in-service (STARS) hours are not available
 • Most webinars are recorded and posted to our Webinars webpage

Keep Up With All Things PD & Early Achievers!

A great way to stay up-to-date on all things related to training and professional development is by bookmarking the DCYF Professional Development webpage or visiting the Early Achievers webpages!


Questions or Comments?

If you have a question, are looking for a webinar, or would like to suggest a learning topic, email Marlene White.

Question mark icon