Project update: West Seattle and Ballard Link Extensions

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Project update

Photo of people looking at printed information, West Seattle and Ballard Link Extensions

Join us!

Save the date

Please save the date for the first Chinatown International District station kick-off open house where you can find out the latest information and provide ideas that will shape our engagement approach and the scope of our studies over the next several months.

  • Thursday, October 13, from 4:30-7:30 p.m., Union Station, 401 S. Jackson Street, Seattle

Cantonese, Mandarin, and Vietnamese interpretation and translated materials will be available at the event. Refreshments will be provided.

More information about this event will be provided on our Online Open House shortly.

 

請撥冗參與公眾開放活動

請撥冗參與本項目首個公眾開放的啟幕活動,屆時您可以了解更多本項目的資訊,並提交意見和概念, 此舉將對項目未來數個月開展的進一步研究和公眾參與奠下基礎。

  • 週四,10月13日,下午4:30至 下午7:30;於Union Station, 401 S. Jackson Street, Seattle

此活動將提供粵語、普通話和越南語口譯服務、翻譯資料,以及茶點。
更多有關本活動的資訊將於網站 更新。

 

请拨冗参与公众开放活动

请拨冗参与本项目首个公众开放的启幕活动,届时您可以了解更多本项目的信息,并提交意见和概念, 此举将对项目未来数个月开展的进一步研究和公众参与奠下基础。

  • 周四,10月13日,下午4:30至 下午7:30;于Union Station, 401 S. Jackson Street, Seattle

此活动将提供粤语、普通话和越南语口译服务、翻译资料,以及茶点。
更多有关本活动的信息将于网页 更新。

 

Hãy Để Dành Ngày Này

Vui lòng để dành ngày này để tham gia sự kiện nhà mở khởi động trạm Chinatown International District, tại đó quý vị có thể tìm hiểu thông tin mới nhất và đưa ra các ý tưởng giúp định hình cách thu hút cộng đồng tham gia của chúng tôi và phạm vi nghiên cứu của chúng tôi trong vài tháng tới.

  • Thứ Năm, ngày 13 tháng 10, từ 4:30 chiều - 7:30 tối , Union Station, 401 S. Jackson Street, Seattle

Tại sự kiện này sẽ có thông dịch viên và bản dịch tài liệu bằng tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và tiếng Việt. Sự kiện cũng cung cấp đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Thông tin chi tiết về sự kiện này sẽ sớm được cung cấp.

More project info: wsblink.participate.online
Get in touch: wsblink@soundtransit.org or 206-903-7229