Winter Webinar Series

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

DCYF Header Image

Winter Webinar Series

Serie de seminarios web de invierno | Taxanaha Webinar Jiilaalka

Join the Washington State Department of Children, Youth, and Families (DCYF) for our Winter Webinar Series. 

 

Únase al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington (DCYF) para nuestra serie de seminarios web de invierno.

 

Ku biir Waaxda Gobolka Washington ee Carruurta, Dhalinyarada, iyo Qoysaska (DCYF)  si aad u hesho Taxanaha Webinar-ka Jiilaalka.November: Early Achievers Records Review

woman reviewing records

We are excited to announce the Early Achievers Records Review Webinar! The Records Review component focuses on policies and practices related to the Early Achievers Quality Standards.

This component is for programs who want to earn points to go beyond Quality Recognition Level 3 and provides an opportunity to highlight current practices that positively impact children in your care, your staff, the families you serve and showcase your programs unique vision.

During this webinar, we’ll focus on:

 • What to expect during the Records Review process
 • Early Achievers Quality Standards
 • Supports and resources for participants during Records Review 

Wednesday, November 15 | 6 pm

Register Here


Noviembre: revisión de documentos de Early Achievers (Records Review)

¡Nos emociona anunciar el seminario web sobre Revisión de documentos de Early Achievers! El componente de Revisión de documentos se centra en políticas y prácticas relacionadas con las Normas de calidad de Early Achievers.

Este componente es para programas que desean ganar puntos para ir más allá del Nivel 3 de Reconocimiento de Calidad y brinda la oportunidad de presentar las prácticas actuales que impactan positivamente a los niños bajo su cuidado, su personal, las familias a las que atiende y mostrar la visión única de su programa.

Durante este seminario web, nos enfocaremos en:

 • Qué esperar durante el proceso de Revisión de documentos
 • Normas de calidad de Early Achievers
 • Apoyos y recursos para los participantes durante la Revisión de documentos

Martes, 14 de noviembre | 6 pm

Registrar aquí


Bisha Nofeembar: Dib-u-eegista Diiwaanada Hore ee Early Achievers

Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo bandhigno "Dib-u-eegista Diiwaanada Hore ee Early Achievers " webinar-ka! dooddan ayaa ka wada hadli doona siyaasadaha iyo dhaqamada la xidhiidha Heerarka Tayada ee Early Achievers.

Qaybtan waxaa loogu talagalay barnaamijyada la higsanaayo in ay ka sare maraan Heerka Aqoonsiga Tayada ee 3-aad. Waxa ay ku siinaysaa fursad lagu iftiimiyo dhaqamada ka faa'iidaysanaya carruurta aad daryeesho, kooxdaada, qoysaska aad caawiso, iyo si ay u muujiyaan aragtida gaarka ah ee barnaamijkaaga.

Inta lagu jiro webinar-kan, waxaanu diiradda saari doonaa:

 • Waxa la filayo inta lagu jiro nidaamka Dib-u-eegista Diiwaanka
 • Heerarka tayada ee Early Achievers.
 • Kaalmada iyo agabka ay heli karaan kuwa ka qayb qaadanaya dib u eegista diiwaanka.

Sabti, November 18 | 11 subaxnimo-12

Halkan iska diwaangeli 


December: Staff Qualifications, Learn Your Options

options

You know that feeling you get when you know where you're going? You may not know how to get there, but you're excited to know your path? We want to help you get there with this refresher webinar!

Join us as we discuss the multiple options, known as 'equivalents,' for meeting the educational requirements for early learning providers. We'll discuss the following options in detail: 

We will also talk about the education verification process, including international education earned outside of the United States, and how information is recorded in MERIT.

Wednesday, December 20 | 6 pm

Register Here


Diciembre: Calificaciones del personal, ¡conozca sus opciones!

¿Conoces esa sensación que tienes cuando sabes a dónde vas? Puede que no sepas cómo llegar allí, pero ¿estás emocionado de saber tu camino? ¡Queremos ayudarlo a llegar allí con este seminario web de calificaciones y todas sus opciones!

Únase a nosotros mientras discutimos las múltiples opciones, conocidas como 'equivalentes', para cumplir con los requisitos educativos para los proveedores de aprendizaje temprano. Discutiremos las siguientes opciones en detalle:

También hablaremos sobre el proceso de verificación de educación, incluida la educación internacional obtenida fuera de los Estados Unidos, y cómo se registra la información en MERIT.

Martes, 19 de diciembre | 6 pm 

Registrar aquí


Diirada bisha Luulyo waa horumarinta shahaadooyinka shaqaalaha iyo baaritaanka fursadaha jira

Ma ogtahay sida aad dareemayso markaad ogaato meesha aad u socoto? Waxaa laga yaabaa inaadan garanayn sida loo tago halkaas, laakiin ma waxaad u heellan tahay inaad ogaato? Iyada oo la adeegsanayo webinar-ka dib-u-cusboonaysiinta, waxaanu rabnaa inaanu kaa caawino inaad halkaas gaadho!

Nagu soo biir annagoo dib u eegis ku samaynayna fursadaha badan, ee loo yaqaan 'wax u dhigma', si loo dhammaystiro shuruudaha waxbarasho ee bixiyayaasha waxbarashada hore. Waxaan si qoto dheer uga doodi doonaa waxyaabaha soo socda:

Waxaan sidoo kale ka wada hadli doonaa habka xaqiijinta waxbarashada, oo ay ku jiraan shahaadooyinka lagu qaatay/helay caalamka, gaar ahaan kuwa lagu kasbado meel ka baxsan wadanka Mareykanka. Waxaan sidoo kale dabooli doonaa sida macluumaadka waxbarasho loogu diiwaan geliyo nidaamka MERIT.

Sabti, December 16 | 11 subaxnimo-12

Halkan iska diwaangeli 


Reminders | Recordatorios | Xusuusin

 • These webinars are created as a resource, attendance is optional, and in-service (STARS) hours are not available.
 • All webinars are recorded and posted to our Webinars webpage.
 • Estos seminarios web son un recurso, la participación es  opcional y las horas de servicio (STARS) no están disponibles.
 • Todos los seminarios web se graban y publican en nuestra página web de seminarios
Exclamation points
 • Webinars-kan waxa loo abuuray ilo ahaan, imaanshaha waa ikhtiyaari, iyo saacadaha shaqada (STARS) lama heli karo.
 • Dhammaan shabakadaha internetka waa la duubay waxaana lagu dhejiyay shabkada webinars.

Questions ? | ¿Preguntas? | Su'aalo?

 • If you have a question, or would like to suggest a learning topic, email Marlene White.
 • Si tiene alguna pregunta o desea sugerir un tema de aprendizaje, envíe un correo electrónico a Marlene White.
 • Haddii aad hayso su'aal ama aad jeclaan lahayd inaad soo jeediso mawduuc waxbarasho, iimayl  Marlene White.
Question mark icon