Thank you, Child Care Providers!

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

a message from early achievers

Happy Child Care Provider Appreciation Day!

National Provider Appreciation Day, also known as National Child Care Provider Day, is celebrated annually on the Friday before Mother’s Day. This year this special day falls on Friday, May 12.

On this day, DCYF celebrates you, the child care providers across our state, for the extraordinary work you do every day. You are nurturing, teaching, and shaping the future of children in your care.

We applaud the quality, depth, and breadth of the early child care experiences you provide. We recognize the central role you play in the success and well-being of children, families and your communities. We recognize all of your hard work and appreciate you.

Happy Child Care Provider Appreciation Day!  Thank you for all that you do!

Child Care Providers are Heroes

¡Feliz día de agradecimiento a los proveedores de niños!

El Día Nacional de Apreciación del Proveedor, también conocido como Día Nacional del Proveedor de Cuidado de Niños, se celebra anualmente el viernes anterior al día de la madre en los estados unidos. Este año, este día especial cae el viernes 12 de mayo.

En este día, DCYF los celebra a ustedes, los proveedores de niños en todo el estado, por el extraordinario trabajo que realizan todos los días. Usted está criando, enseñando y dando forma al futuro de los niños bajo su cuidado.

Aplaudimos la calidad, profundidad y amplitud de experiencias que sus programas ofrecen. Reconocemos el rol central que usted brinda al éxito y el bienestar de los niños, familias y comunidades. Reconocemos el trabajo duro que haces, y lo apreciamos.

¡Feliz día Nacional de Proveedor de Cuidado de Niños! ¡Gracias por todo lo que haces!

Child Care Providers are Heroes Spanish

Maalinta Mahadnaqa Aqoonsiga Xannaanada caruurta ee Farxada leh!

Maalinta Qiimaynta Bixiyaha Qaranka, oo sidoo kale loo yaqaan Maalinta Bixiyaha Xannaanada Carruurta Qaranka, ayaa loo dabaaldegaa sannad kasta Jimcaha ka hor maalinta Hooyada sannad kasta. Dabaaldegga sanadkan ayaa dhacaya maalinta jimcaha ah ee 12-ka May.

Maalintan, DCYF waxay kuugu xushmaysaa ama kuu aqoonsanaysaa, bixiyayaasha daryeelka ilmaha xanaanada ee gobolkeena, shaqada wanaagsan ee aad qabato maalin kasta. Waxaad kobcisaa, baraysaa, oo qaabaysaa mustaqbalka nolosha carruurta aad daryeesho.

Waxaan kugu ammaanaynaa tayada sare, qoto dheer, iyo baaxadda khibradaha waxa barasha hore ee carruurta ee aad bixiso. Waxaan fahamsanahay sida aad muhiim ugu tahay horumarka iyo fayo-qabka carruurta, qoysaska, iyo bulshada. Waanu aqoonsannahay oo aanu qadarinay dhammaan dadaalkaaga.

Maalinta Qaranka ee Farxada leh ee Mahadnaqa ee Bixiyeyaasha Xannaanada Carruurta! (Happy Child Care Provider Appreciation Day!) Waad ku mahadsan tahay wax kasta oo aad qabato!

Child Care Providers are Heroes - Somali