Digwyddiadau Gwybodaeth - Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Ionawr 2024

 
 

Digwyddiadau Gwybodaeth - Cynllun Ffermio Cynaliadwy

sfs roadshows

Cyhoeddwyd yr Cynllun Ffermio Cynaliadwy ymgynghori terfynol ym mis Rhagfyr 2023. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Mawrth 2024.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled Cymru ym mis Ionawr a mis Chwefror.

Bydd y digwyddiadau hyn yn rhedeg o 14:00 i 20:00. Byddant yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau ffurfiol a stondinau gwybodaeth lle gallwch drafod yr ymgynghoriad a sut y gallwch roi camau gweithredu arfaethedig y cynllun ar waith ar eich fferm.

Cofrestrwch eich diddordeb ymlaen llaw neu gallwch fynychu un o'r digwyddiadau yn unig.

Rhestrir manylion y digwyddiadau isod:

Mae croeso i chi rannu manylion y digwyddiadau hyn.

Ionawr

celtic

17 Ionawr 2024, 14:00 - 20:00

Gwesty'r Celt / Celtic Royal Hotel

Caernarfon,
LL55 1AY

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

llangollen

18 Ionawr 2024, 14:00 - 20:00

Pafiliwn Llangollen

Llangollen,
LL20 8SW

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

llandovery

22 Ionawr 2024, 14:00 - 20:00

Clwb Rygbi Llanymddyfri

Llanymddyfri,
SA20 0BA

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

welshpool

24 Ionawr 2024, 14:00 - 20:00

Marchnad Da Byw, Y Trallwng

Y Trallwng,
SY21 8SR

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

cliff

30 Ionawr 2024, 14:00 - 20:00

Gwesty'r Cliff & Spa

Aberteifi,
SA43 1PP

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

plas

31 Ionawr 2024, 14:00 - 20:00

Gwesty Plas Hyfryd

Arberth,
SA67 7AB

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

Chwefror

llanarth

05 Chwefror 2024, 14:00 - 20:00

Neuadd Bentref Llanarth

Brynbuga,
NP15 2AU

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

Bridgend

06 Chwefror 2024, 14:00 - 20:00

Best Western Heronston Hotel & Spa

Pen-y-bont,
CF35 5AW

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

royal welsh

09 Chwefror 2024, 14:00 - 20:00

Pafiliwn Rhyngwladol, Maes Sioe Frenhinol Cymru

Llanfair-ym-Muallt,
LD2 3WY

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

yplas

14 Chwefror 2024, 14:00 - 20:00

Y Plas, Machynlleth

Machynlleth,
SY20 8ER

Cofrestrwch eich diddordeb i fod yn bresennol

 
 
 

AMDANOM NI

Mae Cylchlythyr Rhwydwaith Gwledig Cymru yn darparu crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy'n ymwneud â'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Mae'n helpu i hwyluso rhannu materion cyffredin ac enghreifftiau o arfer da yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/
walesruralnetwork

Dilynwch ni ar Twitter:

@RGC_WRN

 

Dilynwch ni ar Facebook:

Rhwydwaith Gwledig Cymru

 

Dilynwch ni ar Instagram:

rgc_wrn

 

Dilynwch ni ar YouTube:

Rhwydwaith Gwledig Cymru