Briff Arloesi 56

Mai 2023

English

 
 
 
 
 
 
1

Gweithgynhyrchu cynaliadwy yn hybu gwerthiant

Datblygwyd cynhyrchion newydd cynaliadwy a chost-effeithiol drwy Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru rhwng academyddion ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd a Sevenoaks Modular (SOM). Rhagor o wybodaeth

Cyngor patent ar gyfer arloeswyr ifanc
Mae gan enillwyr y Gwobrau Myfyrwyr Arloesi gyfle i weithio gyda nod masnach arbenigol a thwrnai patent Abel + Imray i warchod eu syniadau. Rhagor o wybodaeth 

2
ADVANCES WALES BUTTON WELSH
3

CanSense yn fuddugol yng Ngwobrau Dewi Sant 2023

Mae'r cwmni sy'n deillio o Brifysgol Abertawe wedi ennill gwobr Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg am eu gwaith ar brofion diagnostig arloesol a mwy cywir newydd ar gyfer canfod canser y coluddyn yn gynnar. Darllenwch fwy a darganfod pwy oedd yr enillwyr yma

Cyllid yn cefnogi prosiect i greu gwerth o sgil-gynhyrchion diwydiant

Mae'r prosiect dan arweiniad Prifysgol De Cymru yn caniatáu i fusnesau wneud eu prosesau mewnol yn fwy effeithlon, yn ogystal â gostwng allbynnau ariannol ar waredu gwastraff, gan gael effaith amgylcheddol gadarnhaol.  Rhagor o wybodaeth

4
SUCCESS STORIES WELSH BUTTON

DIGWYDDIADAU

 

Cymhorthfa Cefnogi Arloesi

10 Mai 2023, 10:00 - 16:45

Ydych chi'n gwmni yng Nghymru ac eisiau cynnal prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol yn y Sector Arloesi a Bwyd? Cofrestrwch nawr ar gyfer y gymhorthfa ar-lein

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: