Briff Arloesi - Rhifyn 54

Ionawr 2023

English

 
 
 
 
 
 
comet

Gweithgynhyrchu aloi dur yn ehangu yng Nghymru

Bydd cydweithrediad rhwng ymchwilwyr Prifysgol Abertawe a phartneriaid ym myd diwydiant Cymru, yn mynd ati i gyflymu'r gwaith o gynhyrchu aloi dur yng Nghymru mewn modd cynaliadwy gyda chymorth cyllid SMART Expertise. Mae rhagor o wybodaeth yma.

Pontio Teg tuag at Sero Net Cymru

Mae'r ymgynghoriad ar gyfer Pontio Teg tuag at Sero Net Cymru bellach yn fyw a hoffem weld eich tystiolaeth i lywio llwybr datgarboneiddio Cymru tuag at Sero Net. Mae cyfle i ddweud eich dweud yma.

net zero
ADVANCES WALES BUTTON WELSH
circle

Arloesi mewn deunyddiau cynaliadwy ac adnoddau ynni

Mae partneriaeth diwydiant Prifysgol De Cymru yn datblygu systemau a thechnolegau i gynyddu effeithlonrwydd drwy ailddefnyddio sgil-gynhyrchion diwydiannol. Dysgwch sut mae'r rhaglen SMART Circle wedi cefnogi'r fenter hon.

Prif Gynghorydd Gwyddonol newydd Cymru

Mae cemegydd ymchwil sy’n adnabyddus ledled y byd, yr Athro Jas Pal Badyal FRS, wedi'i benodi yn Brif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Cymru. Dysgwch fwy am y rôl hon, yn ogystal â'i brofiad blaenorol.

chief sc
Success Stories Welsh button

DIGWYDDIADAU

 

Archwilio Dyfodol Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn y DU: Digwyddiad Cwmpasu – Cymru

24 Ionawr 2023, 10:00-15:00

Bydd y digwyddiad hwn yn dod â defnyddwyr a darparwyr technolegau deallusrwydd artiffisial posibl ynghyd i drafod ffocws a chyfeiriad y rhaglen. Cofrestrwch yma

 

Gweminarau byr ynghylch Eiddo Deallusol (IP) – Nodau Masnach a Phatentau

26 Ionawr 2023, 11:00-12:00 a 14:00 -15:30

Bydd y Swyddfa Eiddo Deallusol yn dangos i chi sut y gallwch ddefnyddio patentau a nodau masnach yn eich busnes. Cofrestrwch yma:

Nodau Masnach – 11:00 - 12:00

Patentau 14:00 - 15:30

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: