Briff Arloesi

Tachwedd 2022

English

 
 
 
 
 
 
2

Trafodwn ni Newid Hinsawdd

Bydd Wythnos Hinsawdd Cymru yn canolbwyntio ar ddewisiadau hinsawdd a'r cyfraniad pwysig y gall y cyhoedd ei wneud i helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd – gan greu Cymru wyrddach, gryfach a thecach. Darllenwch fwy

 

 

Advances Wales

Edrychwch yn ôl at ein rhifolyn diwethaf ar y ffordd mae arloesedd Cymru yn mynd i'r afael â newid hinsawdd. Darllenwch fwy

3
Advances Wales Welsh button
4

Technoleg deallusrwydd artiffisial yn helpu i hybu twf a gwerthiannau

Mae cwmni o Gaerdydd, Aforza, wedi defnyddio Cyllid Arloesedd SMART i ddod â chynhyrchion dysgu deallusrwydd artiffisial i'r farchnad. Gwyliwch eu stori yma a dysgu mwy am y ffordd y gall Arloesedd SMART helpu eich busnes ar ein gwefan.

Cynnwys y Cyhoedd mewn Gweithredu ar Newid Hinsawdd

Darllenwch fwy a rhannu eich barn ar y strategaeth ddrafft yma

 

Her Bwyd SBRI

Mae SBRI yn chwilio am ymgeiswyr sydd am ddefnyddio potensial tir, technoleg a phobl i gynyddu cynhyrchiant cynaliadwy a chyflenwad bwyd sy'n cael ei dyfu yn lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Dysgwch fwy

SUCCESS STORIES WELSH BUTTON

DIGWYDDIADAU

 

Cynhadledd Rithwir Wythnos Hinsawdd Cymru

21–25 Tachwedd 2022

Mae'r digwyddiad hwn yn dod â'r sector cyhoeddus a'r sector preifat at ei gilydd er mwyn annog trafodaethau cenedlaethol a rhanbarthol ar newid hinsawdd. Cofrestrwch yma


Digwyddiad Cohes3ion Closure

15 Rhagfyr 2022, 09:00 – 11:00 GMT 

Mae COHES3ION Interreg wedi helpu partneriaid ar draws Ewrop i integreiddio blaenoriaethau lleol a  rhanbarthol i'w polisïau arloesi a'u Strategaethau Arbenigo SMART. Pam na wnewch chi ymuno â'r cyfarfod diwethaf a dysgu am ei gyflwyniadau Gwyliwch y cyfarfod yma

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: