Innovation Brief- Issue 52

Hydref 2022

English

 
 
 
 
 
 
1

Ap newydd yn helpu cwmni i gynyddu trosiant

Mae Window Cleaning Warehouse wedi mwy na threblu eu trosiant ac wedi cyflogi gweithwyr newydd, diolch yn rhannol, i dair Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Darllen mwy

Cyfle olaf i enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2023

Mae gan wobrau cenedlaethol Cymru 9 categori gan gynnwys un ar gyfer Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Y llynedd enillodd y tîm a gipiodd y wobr hon am eu gwaith ar system cymorth anadlu i helpu'r GIG yn ystod cyfnod COVID-19. Aeth eu technoleg ymlaen i achub bywydau yn Nepal. Darllenwch fwy ac enwebu yma

2
Advances Wales Welsh button
3

 

Arian ar gael i fynychu cyngres IoT yn Barcelona

Dysgwch ragor am wneud cais am le i ymuno â'n dirprwyaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru yma

Cwmni pizza teuluol yn rhagweld twf 

Mae Bwytai Dylan's yng Ngogledd Cymru yn rhagweld twf sylweddol mewn gwerthiant a staff, diolch i raglen Arloesedd SMART Llywodraeth Cymru. Darllen mwy

4
Success Stories Welsh button

Digwyddiadau

 

Digwyddiad Briffio ar gyfer Her Cynhyrchu Cynaliadwy a Chyflenwi Bwyd

18 Hydref 2022, 13.00 - 15.00
Nod yr her hon yw adnabod a chefnogi prosiectau sy'n cyfrannu at gynhyrchu a chyflenwi bwyd yn gynaliadwy. Ewch i’r digwyddiad ar-lein hwn i ddarganfod mwy. Cofrestrwch yma

 

Cymhorthfa Cymorth Arloesedd

26 Hydref 2022, 10.00 – 16.45
Ydych chi'n gwmni yng Nghymru ac am gynnal prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol? Cofrestrwch nawr ar gyfer y gymhorthfa ar-lein.

 

Hyrwyddo Arloesedd

27 Hydref 2022, 10.00 – 11.00

Diddordeb i gael gwybod y newyddion Datblygu Arloesedd diweddaraf gan Innovate UK (IUK) a Defence and Security Accelerator (DASA)? Cofrestrwch yma ar gyfer ein gweminar.

 

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: