Innovation Brief 51- Welsh

Awst 2022

English

 
 
 
 
 
 
art 1

Dweud eich dweud am arloesi yng Nghymru

Mae digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru i chi gael dweud eich dweud am Strategaeth Arloesi newydd i Gymru.  Helpwch ni i siapio’r strategaeth a datblygu diwylliant arloesi byrlymus mewn Cymru gryfach, tecach a gwyrddach. Cofrestrwch yma 

100fed rhifyn o Advances Wales allan nawr

Mae 100fed rhifyn Advances Wales yn garreg filltir sy’n edrych ar y meysydd gwaith sydd wedi cael y sylw mwyaf dros y 30 mlynedd diwethaf ac ar ddatblygiadau newydd sbon yn rhai o’r sectorau hyn yng Nghymru. Darllenwch y rhifyn cyfan yma

pic 2
ADVANCES WALES BUTTON WELSH
art 3

Cronfa Trawsnewid Cerbydau Carbon Isel Ford

Mae Ford a Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £1.8m ar gyfer cronfa i annog busnesau i roi’r gorau i gynhyrchu peiriannau tanio mewnol a throi at gynhyrchu cerbydau carbon isel. Darllenwch fwy

Gwobr Dewi Sant 2023

Mae angen eich help arnon ni i ffeindio enillwyr nesaf Gwobrau Dewi Sant – gwobrau cenedlaethol Cymru.  Ydych chi’n gwybod am rywun sy’n gwneud darganfyddiadau arloesol neu sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddiwydiant neu sefydliad? Dysgwch fwy ar wefan Gwobrau Dewi Sant.

art 4

Rhagor o arian ar gyfer Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Os ydych yn fudiad yn y trydydd sector ac am weithio’n well, beth am gydweithio â thîm academaidd? Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig grant i dalu am 75% o’r costau. Dysgwch fwy a gweld sut gwnaeth y Bartneriaeth helpu Cymdeithas Plant Dewi Sant yma.

SUCCESS STORIES WELSH BUTTON

DIGWYDDIADAU

 

Digwyddiadau Ymgynghori ar y Strategaeth Arloesi i Gymru

Os hoffech gyfle i fynegi’ch barn, beth am ddod i un o’n digwyddiadau ymgynghori?

5 Medi – Prifysgol Abertawe, Abertawe. Cofrestrwch yma

6 Medi – Arloesedd Aber, Aberystwyth. Cofrestrwch yma

7 Medi - Sbarc | Sparc, Caerdydd. Cofrestrwch yma

8 Medi – M-Sparc, Bangor. Cofrestrwch yma

16 Medi – Ar-lein. Cofrestrwch yma

 

Cymhorthfa Ar Gyfer Y Gystadleuaeth Menywod Mewn Arloesi

6 Medi 2022, 09:00 - 17:00

Cymhorthfa ar Ariannu Arloesedd i helpu cwmnïau dethol yng Nghymru i baratoi ar gyfer y Gystadleuaeth Menywod mewn Arloesedd a gynhelir. Cofrestrwch yma

 

Cymhorthfa Ar Geisio Am Dendrau

7 Medi 2022, 13:00 - 17:00

Bydd Llywodraeth Cymru ar y cyd ag Innovate UK EDGE yn cynnal cymhorthfa i helpu cwmnïau dethol o Gymru i baratoi ar gyfer Cyflwyno Ceisiadau am Dendr fel rhan o’u cais am gymorth i Innovate UK a KTN-iX. I gofrestru, cliciwch yma

 

Cyfarfod Cymorth Am Au Ac Ab

14 Medi 2022, 10:00 - 17:00

Yn cynnal Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Athrofeydd AU Ac AB lleolwyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well ar gyfer cynnal prosiectau mwy effeithiol a fusnesau.Cofrestrwch yma

 

Cyfarfod Cymorth

21 Medi 2022, 10:00 - 16:45

Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Cwmnïoedd dewiswyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well ar gyfer cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol. Cofrestrwch yma

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: