Rhannu Llwyddiant - Rhifyn 05 - Gwefan Rhwydwaith Gwledig Cymru

Rhannu Llwyddiant - Rhifyn 05 - Gwefan Rhwydwaith Gwledig Cymru

 
 

Symud Ymlaen - Gwefan Rhwydwaith Gwledig Cymru Ar Ei Newydd Wedd

wrncomputr

Blwyddyn Newydd, gwefan ar ei newydd wedd, sianeli cyfryngau cymdeithasol newydd!!

Yma yn yr Uned Gymorth rydym bob amser yn edrych ar ffyrdd o wneud ein gwefan yn barth gwybodaeth un stop sydd nid yn unig yn llawn gwybodaeth ond sy'n brofiad bywiog i ymwelwyr sy'n denu.

Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn gwneud newidiadau i dudalennau presennol ac yn ychwanegu meysydd cynnwys newydd.

Rydym wedi grwpio'r prosiectau a ariannwyd drwy Gyllid RDP i 'Glystyrau' neu 'Themâu' -

Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

 • Cynllun Rheoli Cynaliadwy
 • Grant Cynhyrchu Cynaliadwy
 • Cynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW)

Coetiroedd a Choedwigaeth

 • Mae Cynlluniau Glastir yn cynnwys Creu, Rheoli ac Adfer Coetiroedd.
 • Cynllun Cynllunio Coedwigoedd Cydweithredol
 • Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Pren 

Cymunedau Arloesol

 • Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig
 • LEADER

Bwyd a Thwristiaeth

 • Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (Bwyd)
 • Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd
 • Cronfa Busnesau Bach Micro (MSBF)
 • Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF)
 • Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF)
 • Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Arloesedd

 • EIP Cymru
 • Pentrefi Clyfar

Hefyd, mae swyddogaethau newydd yn cael eu hychwanegu drwy'r amser gyda swyddogaethau chwilio ar dudalennau gyda llawer iawn o gynnwys swyddogaeth rhannu i alluogi ein hymwelwyr i rannu cynnwys diddorol gyda'u cysylltiadau gan ddefnyddio un clic yn unig.

Astudiaethau Achos

people

Tudalen Astudiaeth Achos ar ei newydd wedd

Rydym wedi gwahanu ein hastudiaethau achos yn 'Glystyrau' i'w gwneud yn haws dewis yr hyn yr ydych yn chwilio amdano. Unwaith mewn 'Clwstwr', rydym wedi ychwanegu swyddogaeth chwilio i'w gwneud yn haws fyth chwilio am yr hyn rydych.

Dathliad o Gyllid Datblygu Gwledig

cletwr

Dathliad o Orffennol a Phresennol y Cynllun Datblygu Gwledig

Tudalennau cynnwys i edrych yn ôl ar rai o lwyddiannau'r rhaglen dros y blynyddoedd a dathlu'r gwahaniaeth y mae'r cyllid wedi'i wneud i Gymru Wledig.

Yn dod yn fuan i'r ardal hon - Teithiau Prosiect - 'Little Acorns to Large Oak Trees'. Edrychwch ar brosiectau a ddechreuodd yn fach, efallai gyda chyllid LEADER a oedd yn eu galluogi i symud ymlaen i bethau mwy a ariannwyd drwy Gynlluniau RDP eraill.

Cyfryngau Cymdeithasol

sm

Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol

Cyn bo hir, bydd gan Rwydwaith Gwledig Cymru lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol penodol ychwanegol.

Cadwch lygad allan am ein tudalen Sianel YouTube ac Instagram bwrpasol newydd.

Os oes gennych unrhyw fideos i'w rhannu drwy ein sianel YouTube, anfonwch nhw at ruralnetwork@gov.cymru

Dathlu Gwledig

food hall

Cynhadledd Dathlu Gwledig 2022

Yn dod yn fuan i Wefan y Rhwydwaith Gwledig!!
Peidiwch ag anghofio bod Rhwydwaith Gwledig Cymru yn dychwelyd at eu gwaith arferol gyda'r digwyddiad mawr ar y 9fed a'r 10fed o Fehefin 2022!!
Mae cynlluniau'n mynd rhagddynt yn gyflym nawr a bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau ar gael yn fuan ar y wefan a thrwy ein cylchlythyrau a'n llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol.

Ydych chi wedi cadw'r dyddiad yn eich calendr eto?

 
 
 

Amdanom ni

Mae Newyddion Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynnig crynodeb o newyddion, gwybodaeth a chyfleoedd rhwydweithio sy’n gysylltiedig â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020. Mae’n ffordd hwylus i rannu gwybodaeth ac enghreifftiau o arferion da yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Os hoffech chi gyfrannu unrhyw beth sy’n berthnasol i ddatblygu gwledig yng Nghymru, cysylltwch â Rhwydwaithgwledig@llyw.cymru

Rhagor o wybodaeth ar y we:

businesswales.gov.wales/walesruralnetwork/cy

Dilyn ar-lein: