Rhifyn 45

Hydref 2021 

English

 
 
 
 
 
 
Cotton Mouton

Cwmni’n datblygu prawf Antigen cyflym

Mae Cotton Mouton Diagnostics Ltd, gyda chymorth ariannol Arloesi Llywodraeth Cymru, wedi datblygu prawf antigen cludadwy sy’n gallu rhoi canlyniad mewn amser real i chi y tu allan i labordy. Mae’r ddyfais yn gallu synhwyro antigenau’r Coronafeirws mewn poer mewn llai na 10 munud.

I weld yr astudiaeth achos yn llawn, cliciwch yma

Croesawu aelodau newydd y Cyngor Cynghorol ar Arloesi

Wrth ddiolch i aelodau’r Cyngor sy’n ffarwelio â ni, dyma groeso cynnes i wynebau newydd o’r byd academaidd, y trydydd sector a diwydiant. Mae’r cyngor yn cynghori ar amrywiaeth o bynciau arloesi ac yn helpu i ddatblygu a chynnal Strategaeth Arloesi newydd Cymru.

I gwrdd â’r cyngor newydd, cliciwch yma

IACW
Advances

Agor cystadleuaeth am ymchwil i gerbydau carbon sero!

Mae hyd at £35,000 ar gael i fusnesau bach a chanolig sy’n ymchwilio i dechnolegau arloesol ar gyfer cerbydau ffyrdd carbon sero yn y DU.

Dyddiad cau: 25 Hydref 2021

I ddysgu mwy, cliciwch yma

 

Cyfle olaf i wneud cais i gronfa Trawsnewid Cerbydau Carbon Isel Ford

Daw’r cyfle i wneud cais am £1.8 miliwn cronfa trawsnewid Ford i ben ar 1 Tachwedd 2021! Diben y gronfa yw annog busnesau i newid o gynhyrchu injans cyffredin i gynhyrchu technolegau ar gyfer cerbydau carbon isel.

I wneud cais, cliciwch yma

 

Ail Rownd Cystadleuaeth Catalydd Biofeddygol 2021

Ydych chi’n fusnes yn y DU sydd â syniad arloesol ym maes technoleg, prosesau neu gynnyrch Gofal Iechyd? Mae cyfran o hyd at £12 miliwn ar gael i’ch helpu i ddatblygu’ch syniad trwy gystadleuaeth y Catalydd Biofeddygol.

Dyddiad cau: 1 Rhagfyr 2021

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Parth Arloesi

DIGWYDDIADAU

 

CRISP21 – Cyfarfod Cymorth ar Gystadlu am Gronfeydd Arbed Ynni ac Adnoddau mewn Diwydiant

2 Tachwedd 2021, 14:00-17:00

Cofrestrwch am y cyfarfod cymorth i ddysgu mwy am gyfleoedd am nawdd o fewn y sector Ynni Diwydiannol.

Cliciwch yma

 

CRISP21 – Cyfarfod Cymorth ar Arloesi

10 Tachwedd 2021, 10:00 – 17:00

Cyfarfod Cymorth ar Arian ar gyfer Arloesi i helpu cwmnïau o Gymru i fentro i farchnadoedd newydd, i gael hyfforddiant ar sut i gael hyd i gyllid a manteisio ar ymchwil a datblygu Rhwydwaith y Catapult.

Cliciwch yma i fwcio lle

 

CRISP21 – Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar-lein

24 Tachwedd 2021, 10:00 – 17:00

Ydych chi’n gwmni o Gymru sy’n chwilio am arian ar gyfer ymchwil a datblygu ac sydd am gynnal prosiectau ymchwil a datblygu mwy effeithiol a masnacholi’r canlyniadau?

Cofrestrwch yma am y cyfarfod cymorth hwn

 

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: