Rhifyn 44

Medi 2021 • Rhifyn 44

English

 
 
 
 
 
 
Techlan

Model yr Economi Gylchol Ar Waith

Mae Techlan, gyda chymorth ac arian clyfar, wedi mabwysiadu model yr economi gylchol trwy ailgylchu’r gwastraff a ddaw trwy ei broses gynhyrchu.  Gwyliwch sut y mae wedi datblygu technolegau cynhyrchu gwyrdd, hawdd eu hehangu

Llwyddiant i dair partneriaeth o Gymru

Mae Biocatalysts Ltd gyda Choleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Metropolitan Caerdydd mewn partneriaeth â So Modular a Chymdeithas Blant Dewi Sant ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobrau’r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP). Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig cyfraniad o 75% i fusnesau cymwys mewn Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth. Darllenwch am wneud cais yma

KTN
COP Cymru

COP Cymru

Mae Llywodraeth Cymru’n trefnu rhaglen o ddigwyddiadau ‘COP Cymru’, gan gynnwys lansio cynllun Sero-Net newydd Cymru, parthau gwyrdd rhanbarthol a digwyddiadau ‘Wythnos Hinsawdd Cymru’. 

Gweithredwch nawr a gwnewch adduned dros yr hinsawdd yma

Hwyluso Eiddo Deallusol

Sut gall Eiddo Deallusol helpu’ch busnes i dyfu?

Mae’r swyddfa Eiddo Deallusol wedi creu cyfres o fideos byr i’ch helpu i ddeall yr hanfodion.  Cliciwch i wylio.

 

Troi Llinell 5 Metro Hanoi yn ddigidol, Fiet-nam:

Dyma gyfle fel rhan o fenter SBRI i gystadlu am gyfran o £300,000 i gynnal astudiaeth o ymarferoldeb troi metro Hanoi yn Fiet-nam yn ddigidol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Advances Wales

Digwyddiadau

 

CRISP 21- Gweminar am Ddylunio ar gyfer Heneiddio

29 Medi 2021, 10:00 – 11:00

Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â KTN ac Innovate UK yn cynnal sesiwn briffio cyn y Gystadleuaeth Dylunio ar gyfer Heneiddio.  Mae’n gystadleuaeth am gyllid ar gyfer y prosiect ‘arloesi ar gyfer heneiddio’ gorau.

I ddysgu mwy a chael cyfle i holi cwestiynau, cofrestrwch yma

 

Sioe Diwydiant Meddygaeth Fanwl Arbenigedd SMART

29 Medi 2021, 13:00-15:30

Cofrestrwch ar gyfer Sioe Diwydiant Meddygaeth Fanwl Arbenigedd SMART i ddysgu am fanteision, heriau a chyfleoedd cymryd rhan mewn partneriaethau academaidd mawr â diwydiant.

Cofrestrwch yma

 

Cynhadledd Ranbarthol Menter Vanguard

06 Hydref 2021, 09:30 – 11:30

Mae Menter Vanguard yn dod â thros 30 o ranbarthau Ewropeaidd ynghyd sydd wedi ymrwymo i gydweithio â’i gilydd, yn unol â’u strategaethau Arbenigo Clyfar.

Mae’r digwyddiad yn croesawu’r holl ranbarthau sy’n perthyn i Fenter Vanguard.  Croesewir hefyd lunwyr polisïau a rhanddeiliaid o bob cwr o Ewrop, gan gynnwys cynrychiolwyr cwmnïau, clystyrau a’r byd academaidd sy’n gysylltiedig ag arloesi, ymchwilio ac arbenigo clyfar.

Bwciwch yma

 

Cynhadledd COP26

31 Hydref - 12 Tachwedd 2021

Y DU sy’n cynnal 26ain Gynhadledd Partïon y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Glasgow.  

Dysgwch fwy yma

Storïau am Lwyddiant
 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: