Rhifyn 43

Awst 2021

English

 
 
 
 
 
 
Cyfarfod gydag aelodau yn eistedd wrth fwrdd pren – mae'r aelodau'n dal offer ysgrifennu

Mae Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi yn chwilio am aelodau newydd

Ydych chi am helpu i lunio polisi arloesi ledled Cymru? Mae Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi yn chwilio am aelodau newydd. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

Cyllid a chymorth SMART yn helpu i ddatgarboneiddio ffermydd gwynt

Os ydych chi'n ystyried sut y gall eich busnes leihau ei allbwn carbon, gall Arloesedd SMART Llywodraeth Cymru helpu.

Gwyliwch sut rydym eisoes wedi cefnogi busnesau fel Offshore Survival Systems i ddechrau eu taith datgarboneiddio.

Dysgwch ragor am sut y gallwn gefnogi eich busnes yma

Llong oren yn cael ei lansio i'r môr – mae’r safle lansio i'w weld yn rhannol yn y cefndir
Rhifyn 97 o Advances – clawr yn dangos llun o fwced o wystrys gyda thestun

Advances Wales Rhifyn 97 ar gael nawr

Mae'r rhifyn hwn o Advances Wales yn trafod Wystrys Brodorol yn dychwelyd i Afon Conwy, canlyniadau astudiaeth gysgu a allai fod yn allweddol i drin anhwylderau gorbryder a datblygu drôn i fynd i'r afael â chwyn mewn amaethyddiaeth.

Darllen yma.

Gwobrau Dewi Sant

Mae angen eich help arnom i ddod o hyd i enillwyr nesaf Gwobrau Dewi Sant, sef gwobrau cenedlaethol Cymru.

Dyma'ch cyfle i gydnabod y bobl eithriadol sy'n gwneud Cymru'n wych!  Mae enwebiadau ar gyfer y Gwobrau sy'n cynnwys categori Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn cau ar 21 Hydref.

I enwebu rhywun, cliciwch yma

Llun agos a dynnwyd ar ongl yn dangos casgliad o Wobrau Dewi Sant
Arbenigedd Cymru

Datblygu Strategaeth Arloesi Newydd

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddatblygu ei Strategaeth Arloesi newydd a byddwn yn cynnal rhagor o ddigwyddiadau i randdeiliaid yn ystod tymor yr hydref. Gwyliwch y gofod hwn.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma neu cofrestrwch eich diddordeb drwy e-bostio: InnovationStrategy@llyw.cymru

 

COP26

31 Hydref -12 Tachwedd 2021

Bydd y DU yn cynnal 26ain Cynhadledd Partïon y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn Glasgow. I gyd-fynd â hyn, mae Llywodraeth Cymru yn cydlynu rhaglen ‘COP Cymru’ i ymgysylltu â rhanddeiliaid ledled Cymru ynghylch sut y gallwn fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Bydd hyn yn cynnwys lansio cynllun newydd Sero-Net Cymru, cyfres o Barthau Gwyrdd rhanbarthol, a rhaglen rithwir 5 diwrnod o ddigwyddiadau ar gyfer ‘Wythnos Hinsawdd Cymru’.

I ddatgan diddordeb mewn cynnal digwyddiad neu gymryd rhan mewn digwyddiad, anfonwch e-bost at Decarbonisationmailbox@llyw.cymru.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am COP 26

Storïau am Lwyddiant

DIGWYDDIADAU

 

Diwrnod arddangos Lab gan Trafnidiaeth Cymru

3 Medi 2021- 13:30- 15:30

 

Eisiau gweld arddangosfa o'r atebion arloesol diweddaraf sy’n cael eu datblygu er mwyn ymateb i heriau'r byd go iawn sy'n wynebu Trafnidiaeth Cymru ar hyn o bryd?

Cofrestrwch yma i wylio'r chwe busnes newydd yn cyflwyno eu syniadau arloesol

 

Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi

21 Medi 2021- 10:00 – 17:00

 

Mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd ag Innovate UK, The Knowledge Transfer Network ac Innovate UK Edge (Enterprise Europe Network), yn cynnal cyfarfod i helpu cwmnïau yng Nghymru i baratoi eu hunain

yn well i:-

  • Gael gafael ar gyllid ymchwil a datblygu
  • Cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • Masnacheiddio'r canlyniadau

Cofrestrwch yma

 

Digwyddiad Rhithwir Vanguard

6 Hydref 2021 – 09:30 BST / 10:30 CEST

 

Mae Menter Vanguard yn dwyn ynghyd dros 30 o ranbarthau Ewropeaidd sydd wedi ymrwymo i gydweithio rhwng rhanbarthau, gyda ffocws ar eu Strategaethau Arbenigo Clyfar.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i holl ranbarthau aelodau Menter Vanguard. Rydym hefyd croesawu llunwyr polisi a rhanddeiliaid i gymryd rhan ar draws Ewrop, gan gynnwys cynrychiolwyr o gwmnïau, clystyrau a’r byd academaidd sy'n ymwneud ag arloesi, ymchwil ac arbenigo clyfar.

Archebwch eich lle yma 

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: