Mehefin 2021

Rhifyn 42

English

 
 
 
 
 
 
agreement

Galwad ar y cyd am gynigion Cymru - Quebec 2021

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Quebec wedi lansio ail alwad ariannu i gefnogi prosiectau cydweithredol rhwng Cymru a Quebec sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd.

Am fanylion ac i wneud cais cliciwch yma

Porth Arloesi Cymru

Mae labordai cenedlaethol y DU yn dod at ei gilydd i gynnig y gallu, yr arbenigedd a'r cyfleusterau mwyaf datblygedig yn dechnolegol sydd ar gael yn y DU.

Darllenwch fwy am Porth Arloesi Cymru 

computer
ambulance

Atebion cyflym i ddadhalogi Ambiwlansys
Mewn ymateb i COVID-19 cyflwynodd Canolfan Ragoriaeth SBRI a Llywodraeth Cymru broses garlam i alluogi technolegau i gael mynediad cyflym. Gwyliwch fideo Her Gwasanaethau Ambiwlans Cymru SBRI yma.

innovation - straeon

Advances Wales Rhifyn 96 allan nawr

Mae'r rhifyn hwn  yn dwyn sylw at brawf newydd ar gyfer gwneud diagnosis o set o gyflyrau genetig prin a dyfais feddygol sy’n gallu atal clefyd y galon rhag datblygu. Hefyd, mae prosiect cydweithredol yn gweithio ar ddatblygu ceirch iach sy'n gwrthsefyll yr hinsawdd.

Darllenwch y rhifyn llawn yma

rhifyn 96 Cover

Cylchlythyr Newid hinsawdd
Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cylchlythyr newydd ar y Newid yn yr Hinsawdd, os hoffech gofrestru i dderbyn materion yn y dyfodol, cysylltwch â LCDPengagement@gov.cymru

Dyfodol arloesi yng Nghymru

Mae Tîm Arloesi Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried dull newydd o fynd i’r afael ag arloesi yng Nghymru. Rydym wedi comisiynu dau ddarn o ymchwil ar arloesi yng Nghymru a ledled y byd, ac rydym bellach wedi cynnal tri digwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid o fewn Llywodraeth Cymru ac yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiadau ymchwil a'r argymhellion yma. Os hoffech fynegi eich barn, anfonwch e-bost at InnovationStrategy@gov.cymru i gyfrannu at y drafodaeth.

innovation - edrychwch

Digwyddiadau

 

Gweithdy Ffotoneg CoInnovate
21 Mehefin 2021, 14:00 - 15:30
8 Gorffennaf 2021, 14:00 – 16:00
Cyflwynir gweithdai a digwyddiadau CoInnovate mewn partneriaeth rhwng diwydiant a Thîm Arloesi Llywodraeth Cymru. Mae'r digwyddiadau'n darparu llwyfan i ddod â rhanddeiliaid ynghyd o amrywiaeth o sectorau i rannu gwybodaeth ac archwilio cyfleoedd ar gyfer ymchwil a datblygu cydweithredol.
Cofrestrwch yma ar gyfer y digwyddiad rhagarweiniol fel rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru.

Cyfarfod Cymorth Cyllid Ar-lein

23 Mehefin 2021, 10:00 - 16:45

Mae’r Llywodraeth Cymru, mewn cydweithied Innovate UK, Y Knowledge Transfer Network â’r Enterprise Europe Network (ail enwyd Innovate UK Edge) yn cynnal Cyfarfod Cymorth Cyllid Arloesi Ar Lein i helpu Cwmnïoedd dewiswyd yng Nghymru paratoi eu hunan yn well ar gyfer:-

  • Cynnig am cyllid YaD
  • Cynnal Prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • Ymelwa ar y canlyniadau

Cofrestrwch yma

Cyfres Gweithdai Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
23 Mehefin 2021, 11:00 - 12:30
Bydd CCR yn cynnal cyfres o weithdai i gefnogi ymgeiswyr sydd â diddordeb i feddwl am eu heriau a chryfhau eu ceisiadau.
Archebwch eich lle yma

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: