Newyddlen Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

6 Ebrill 2021

 
 
Bwyd i Feddwl Ebrill 6

Annwyl bawb

Yn sgil yr etholiadau sydd i’w cynnal ar 6 Mai, bydd cylchlythyr Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn cymryd seibiant er mwyn cydymffurfio â’r canllawiau ynghylch cyfathrebu yn y cyfnod cyn-etholiad.

Yn y cyfamser, mae modd i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Twitter a LinkedIn, a thrwy ymuno â’n Grŵp Facebook ar gyfer cydweithio rhwng gweithluoedd a chysylltu â ni dros e-bost yn Chair.FDWIB@gov.wales.

Mae modd cael cymorth, gwybodaeth a chyngor drwy wefan Bwyd a Diod Cymru hefyd.

Cofiwch, mae’r Bwrdd yn parhau i weithio i fod yn llais dros y diwydiant, a byddwn yn dod â rhagor o wybodaeth, arweiniad a chymorth yn uniongyrchol i’ch mewnflwch mor fuan â phosib.

 

FDWIB - Andy Richardson

Andy Richardson, Cadeirydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Cadwch mewn cysylltiad am ddiweddariadau ar Twitter a LinkedIn Ymunwch â'n Grŵp Facebook i rannu gweithluoedd. Cysylltwch â ni trwy e-bost yn Chair.FDWIB@llyw.cymru

 
 
 

AMDANOM NI

Y newyddion diweddaraf, gwybodaeth a chymorth i sector bwyd a diod Cymru, gan Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Dilynwch ni ar Twitter:

@FoodDrinkWIB

 

Dilynwch ni ar LinkedIn:

Food and Drink Wales Industry Board

 

Dilynwch ni ar Facebook:

Welsh food and drink workforce collaboration