Rhifyn 38

Tachwedd 2020

English

 
 
 
 
 
 
SBRI

Her y Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) – Gwell Bywydau yn Nes at Adref 

Mae gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth SBRI gyllid ar gyfer cefnogi prosiectau arloesol sy’n helpu cymunedau, busnesau neu’r sector cyhoeddus i addasu i fygythiadau parhaus COVID-19.

Bydd gan fusnesau hyd at 27 Tachwedd i gyflwyno eu syniadau.

Mwy o wybodaeth yma

Her Deintyddiaeth ar gyfer Busnesau Blaengar

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, yn galw ar fusnesau i  gyflwyno atebion blaengar y mae modd eu gweithredu’n gyflym er mwyn mynd i’r afael â her allweddol y mae Gwasanaethau Deintyddol yn ei wynebu yn sgil  COVID-19. Mae gan fusnesau hyd 4 Rhagfyr i gyflwyno cais am hyd at £50,000.

Darllenwch fwy yma

dentistry

Rhifyn 94 Advances Wales

Yn y rhifyn hwn o Advances mae Cyd-Gadeiryddion Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi yn rhannu eu syniadau ynghylch Arloesi.

Mae’r rhifyn hwn hefyd yn tynnu sylw at y technolegau arloesol diweddaraf a’r ymchwil blaengar sy’n digwydd ar draws Cymru yn ystod 2020

Darllenwch fwy yma

Advances 94 Cover Cymraeg

Tai cymdeithasol yn allweddol i hybu’r adferiad gwyrdd a’r uchelgais i ddatgarboneiddio miloedd o gartrefi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo £10 miliwn ychwanegol ar gyfer cyflwyno rhaglen newydd a phwysig a fydd yn trawsnewid tai cymdeithasol ar draws Cymru, gan hybu’r economi a chreu diwydiant Cymreig newydd. Mae hyn yn rhan o gynllun ar gyfer adferiad gwyrdd – fel y nodir yn yr adroddiad Ad-drefnu Covid: Heriau a Blaenoriaethau a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Darllenwch fwy yma

Rhith-daith ddysgu COHES3ION yn parhau

Bydd Llywodraeth Cymru, sy’n bartner ym mhrosiect COHES3ION

yn cynnal y rhith-ymweliad nesaf o ranbarthau partner. Bydd cyfle i bobl ar draws Ewrop ddysgu o arferion gorau ym maes arloesedd yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy am y prosiect yma 

innovation - edrychwch

Digwyddiad Briffio - Her y Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) – Gwell Bywydau yn Nes at Adref 

12 Tachwedd 2020, 10:00 - 11:00

Ymunwch â’r weminar ryngweithiol am awr lle y bydd cyfle i chi ddysgu mwy am Her y Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) – Gwell Bywydau yn Nes at Adref a deall yn well y broses ar gyfer cyflwyno cais am brosiect.

Cofrestrwch yma 

Digwyddiad Briffio – Her Mygydau Wyneb y Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI)

23 Tachwedd 2020, 10:00 - 11:00

Ymunwch â’r weminar ryngweithiol am awr lle y bydd cyfle i chi ddysgu mwy am Her Mygydau Wyneb y Fenter Ymchwil Busnesau Bach a deall yn well y broses ar gyfer cyflwyno cais am brosiect. 

Archebwch eich lle yma

Cymhorthfa Ar-lein ar gyfer Cyllid Arloesi

Mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd ag Innovate UK, y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydwaith Menter Ewrop yn cynnal Cymhorthfa ar gyfer Cyllid Arloesi er mwyn helpu rhai cwmnïau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i baratoi eu hunain yn well er mwyn:-

  • Manteisio ar gyllid ar gyfer Ymchwil a Datblygu
  • Cynnal prosiectau Ymchwil a Datblygu mwy effeithiol
  • Masnacheiddio’r canlyniadau

3 Rhagfyr 2020, 10:00 - 16:45

13 Ionawr 2021, 10:00 - 16:45

Cliciwch yma i gofrestru

Autolink 2020

26 Tachwedd 2020, 10:00 - 12:30

Mae'r digwyddiad Autolink hwn sydd wedi ei drefnu gan Fforwm Modurol Cymru yn gweld fformat newydd sbon sy'n cynnwys sesiwn lawn rithwir.

Darllenwch fwy ac archebwch eich lle yma 

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: