Welsh Issue 36

Awst 2020 • Rhifyn 36

English

 
 
 
 
 
 
Ysgwyd llaw

Lleihau cost Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn lleihau cost Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ar gyfer prosiectau gyda busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Bydd hyn yn helpu busnesau i wella eu cystadleurwydd, eu cynhyrchiant a’u perfformiad drwy ddefnyddio gwybodaeth, technoleg a sgiliau’n well.
Darllenwch mwy yma

Enillwch gontractau mawr ar gyfer eich busnes
BIND 4.0, y rhaglen gyflymu gyntaf sy’n gwarantu y bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael contractau mawr gyda chwmnïau mawr yng Ngwlad y Basg. Os yw eich busnes yn llai nag 8 mlwydd oed ac yn gallu darparu atebion sy’n seiliedig ar dechnolegau 4.0 y Diwydiant yn y sectorau cymwys, sef Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni Clyfar, Iechyd neu Dechnoleg Bwyd

Cofrestrwch yma i ddysgu mwy

Webinar
Advances 93 welsh

Advances Wales Rhifyn 93 

Mae’r rhifyn hwn o Advances Wales yn dangos technolegau newydd sydd wedi cael eu datblygu ac ymchwil arloesol sydd wedi cael ei chynnal ledled Cymru mewn ymateb i COVID-19.
Gweler y rhifyn diweddaraf yma

innovation - edrychwch

Cymru a Cwebéc yn galw ar y cyd am brosiectau

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Cwebéc wedi lansio galwad gyllid i gefnogi prosiectau cydweithredol a phartneriaethau sy’n cyfrannu at yr ymdrechion i adfer o COVID-19.     

Darllenwch mwy yma

Gweithdai Bid to Win i gael eu cynnal yn rhithwir

Mae Canolfan Ragoriaeth SBRI yn rhoi awgrymiadau a syniadau ar gyfer paratoi cynnig llwyddiannus drwy eu cyflwyniad fideo ar-lein newydd. Gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru mae’r ganolfan wedi bod yn darganfod atebion i heriau iechyd COVID-19.

Gwyliwch y fideo yma

Gwobrau’r Frenhines am Fenter 2020

Cyflwynwch eich cais erbyn hanner dydd ar 9 Medi 2020.
Yn ôl enillwyr blaenorol maen nhw wedi elwa ar gydnabyddiaeth fyd-eang, gwerth masnachol uwch, rhagor o sylw yn y cyfryngau a hwb i forâl y staff.

Darllenwch mwy yma

Sortio a didoli gwastraff niwclear

Caiff sefydliadau wneud cais am ran o £3.9 miliwn i ddatblygu pecyn cymorth integredig annibynnol i sortio a didoli gwastraff niwclear.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma

Precisionfair 2020, Canolfan Gynadledda NH – Veldhoven, Yr Iseldiroedd

Mae Rhwydwaith Menter Ewrop a Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle unigryw i fusnesau cymwys gymryd rhan mewn taith i’r prif fan cyfarfod ar gyfer technoleg fanwl.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 31 Awst 2020.

I gymryd rhan cliciwch yma

innovation - straeon

BIND 4.0: cyflymu eich BBACH gyda diwydiant lefel uchel cwsmeriaid 4.0

Dydd Mercher, 26ain Awst 2020

GWEMINAR – CYMRU – 11 AM

Wedi'u targedu at BBaCh sy'n cynnig y diwydiant 4.0 technolegau gorau.

Mae'r rhaglen yn cynnig gwasanaethau cefnogi ardderchog a yn gwarantau i’r BBaCh llwyddiannus prosiectau gyda chwmnïau mawr gydag ôl troed cryf yng Ngwlad y Basg.

Archebwch eich lle yma

Cymhorthfa cymorth cyllid ar-lein

9 Medi 2020

A ydych yn gwmni sydd wedi'i leoli yng Nghymru a fyddai'n hoffi bod yn fwy parod i gael mynediad at arian R & D, rhedeg prosiectau ymchwil & datblygu mwy effeithiol a masnacheiddio'r canlyniadau? Ymunwch â'n digwyddiad cymorthfeydd ariannu arloesedd ar-lein.

Archebwch eich lle yma

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: