Gwybodaeth, Cyngor, Arweiniad #Covid19

Cael trafferth gweld yr e-bost hwn? Darllenwch yn eich porwr

Busnes Cymru

3 Gorffennaf 2020


Cyllid | Dechrau a Chynllunio Busnes | Marchnata | Sgiliau a Hyfforddiant | Syniadau Busnes | TG


Crobfa Cadernid

Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd – nawr ar agor ar gyfer ceisiadau

Mae’r Gronfa wedi’i llunio i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau nad ydyn nhw’n gymwys ar gyfer cynlluniau cymorth grant eraill nad oes angen eu had-dalu oherwydd COVID-19 gan Lywodraeth Cymru.

Gall busnesau cymwys hawlio hyd at £10,000 ar gyfer microfusnesau, £100,000 ar gyfer busnesau bach a chanolig neu £690,000 ar gyfer busnesau mawr

Canfod mwy yma...


Ailagor sector

Amserlen ar gyfer ailagor sector twristiaeth a lletygarwch Cymru yn raddol

Cam cyntaf o gynlluniau i ailagor barrau, bwytai a chaffis sydd â mannau awyr agored wedi ei gyhoeddi, yn dilyn adolygiad cyflym o’r sector.  

Canfod mwy yma...


Diogelu busnesau

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau er mwyn diogelu busnesau y mae’r coronafeirws wedi effeithio arnynt rhag cael eu troi allan yn ystod yr haf

Bydd yn atal achosion o droi pobl allan yn afresymol ac yn helpu i ddiogelu swyddi a busnesau a oedd yn masnachu cyn y pandemig.

Canfod mwy yma...


Grantiau Busnesau Bach

Grantiau Busnesau Bach

Cyfle i fusnesau bach cymwys dderbyn grant o £5,000 i’w helpu drwy’r argyfwng COVID-19.

Canfod mwy yma...


Ynni Diwydiannol

Ynni Diwydiannol i gefnogi busnesau ar y llwybr i Sero-Net

Bydd y gronfa’n cefnogi busnesau sy’n defnyddio llawer o ynni i leihau eu hallyriadau drwy ddefnyddio ynni yn fwy effeithlon a datgarboneiddio.

Canfod mwy yma...


Prentis

Prentisiaethau – dewis doeth

Gall prentisiaeth sydd wedi’i greu o gwmpas anghenion y cyflogwr helpu i weddnewid eich busnes trwy gynnig ffordd i fanteisio ar dalent newydd ffres, sy’n meddu ar sgiliau’r sector.

Canfod mwy yma...


Cymorth busnes 18 i 30

Ydych chi rhwng 18 a 30 oed ac yn chwilio am gymorth i'ch busnes?

Mae cwmni Innovate UK wedi lansio rhaglen newydd dros gyfnod o 3 blynedd o’r enw ‘Ideas Mean Business’, gydag unigolion yn elwa o grant o £5,000.

Canfod mwy yma...


Awr Hapus Busnesau Bach

Awr Hapus Busnesau Bach

Bydd Small Biz yn clodfori busnesau bach gwych ledled y DU, a hefyd yn rhoi gwobrau busnesau bach.

Canfod mwy yma...
Hoffwch ni ar Facebook

Dilynwch ni ar Twitter


Dilynwch ni ar Instagram

Dilynwch ein tudalen LinkedIn