Rhifyn 34

Ebrill 2020

English

 
 
 
 
 
 

A ydych yn sefydliad busnes neu ymchwil arloesol wedi'i leoli yng Nghymru gyda syniadau Y&D ar gyfer cynnyrch neu broses newydd, neu well, i fynd i'r afael â heriau COVID-19?

Dysgwch fwy am gymorth ac arian arloesi Llywodraeth Cymru yma 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gweithio gyda diwydiant i helpu i roi hwb i'r cyflenwad o nwyddau a datblygu atebion sy'n mynd i'r afael ag anghenion uniongyrchol GIG Cymru ar gyfer:

  • Dyfeisiau Meddygol
  • Rheoli heintiau
  • Atebion Digidol
  • Arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd 

Gellir cyflwyno datrysiad arfaethedig drwy borth arloesi diogel

Mae Prifysgol Abertawe wedi llwyddo i ennill cyllid mewn her glanwaith golchi cyflym gwasanaeth ambiwlans Cymru sy'n gysylltiedig â coronafeirws. Wedi'i ariannu'n bennaf gan Lywodraeth Cymru, nod yr her – a alwyd yn fenter ymchwil busnesau bach – oedd lleihau'r amser y mae'n rhaid i ambiwlans ei gael ar ôl pob taith gyda theithiwr o'r enw ' COVID-19 '. Darllenwch fwy yma

Darganfyddwch sut mae Control Techniques yn y Drenewydd yn rhoi gweithdrefnau ar waith i gydymffurfio â rheolau newydd i amddiffyn eu gweithwyr yma

Mae cyfres ‘Covid-19 a’ch Busnes’ yn gyfres o gyrsiau a gweminarau digidol ac yn rhoi sylw i bynciau pwysig, gan gynnwys:

  • arallgyfeirio a modelau busnes amgen
  • llif arian a chyllid
  • gweithdrefnau a pholisïau Adnoddau Dynol
  • rheoli timau a llif gwaith o bell
  • hybu cynhyrchiant
  • negodi â chyflenwyr ac yswiriant

Cofrestrwch yma

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i'ch busnes, ewch i wefan Busnes Cymru neu cysylltwch â llinell gymorth busnes Cymru ar 03000 6 03000

 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: