Rhifyn 32

Rhagfyr 2019

English

 
 
 
 
 
 
Cohes3ion

Llywodraeth Cymru’n ymuno â rhaglen Ewropeaidd newydd i gefnogi twf busnes arloesol yng Nghymru

Mae COHES3ION yn anelu i integreiddio elfen ranbarthol ac isranbarthol i Strategaethau Arbenigaeth Smart (S3) gan ddatblygu mwy o gysondeb ar draws rhanbarth pob partner.

Darganfyddwch fwy yma

Advances Wales – Rhifyn 90 ar gael nawr!

Y dulliau o arloesi a welir yn y rhifyn hwn yn cynwys technoleg lliwio i gynyddu cyfraddau ailgylchu a phlatfform arloesol ar gyfer technoleg drôn yn y dyfodol.

Mae'r rhifyn hefyd yn cynnwys triniaeth newydd ar gyfer canser y fron i ymestyn oes.

Cliciwch yma i weld rhifyn diweddaraf Advances Wales.

advances 90
innovation - straeon

Menter Cynhadledd Ranbarthol Vanguard

25 Mawrth – Castell Caerdydd

26 Mawrth – Stadiwm Principality, Caerdydd

Mae Menter Vanguard yn dwyn ynghyd dros 30 o ranbarthau Ewropeaidd sydd wedi ymrwymo i gydweithio rhwng rhanbarthau, gan ganolbwyntio ar eu strategaethau arbenigo craff.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i holl aelodau rhanbarthau Menter Vanguard.  Rydym hefyd yn croesawu cyfranogiad gan lunwyr polisi a rhanddeiliaid ledled Ewrop, gan gynnwys cynrychiolwyr o gwmnïau, clystyrau a'r byd academaidd sy'n ymwneud ag arloesi, ymchwil ac arbenigo clyfar.

Archebwch eich lle yma 

CoInnovate

24 Mawrth – Hotel Mercure, Caerdydd

Mae CoInnovate yn ddigwyddiad sy'n cael ei gynorthwyo gan Lywodraeth Cymru sy'n dod â phrif arloeswyr y byd at ei gilydd er mwyn cydweithio. Mae'r digwyddiad yn gyfle i fuddsoddwyr, academyddion, BBaChau a'r gymuned ddiwydiannol i ddod at ei gilydd ac edrych ar gyfleoedd sy'n cael eu harwain gan y farchnad.

Cofrestrwch nawr ar gyfer CoInnovate 2020

innovation - archebwch
 
 

AMDANOM NI

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu mwy o swyddi a swydd gwell trwy economi gryfach a thecach.  Byddwn yn gwella ac yn diwygio’n gwasanaethau cyhoeddus ac yn cael gwared ar anghysondeb yn y ddarpariaeth.  Trwy weithio gyda’n gilydd dros Gymru, byddwn yn creu cyfle i bawb ac yn adeiladu gwlad unedig, cysylltiedig a chynaliadwy. 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales

Dilyn ar-lein: