Rhifyn Arbennig am y Cwricwlwm Newydd

5 mawrth 2018 • CWRICWLWM NEWYDD - RHIFYN ARBENNIG

 
 
 
 
 
 

Pam fod angen cwricwlwm newydd?

Gwyliwch ddisgyblion yn holi’r Athro Graham Donaldson. Rhagor o wybodaeth – pryd, beth a sut – ar ein tudalen cwricwlwm newydd.

NEWYDDION AM ‘BETH SY'N BWYSIG’ O FEWN Y CHWE MAES DYSGU A PHROFIAD

Cyflwyno 'beth sy'n bwysig' yn y Meysydd Dysgu a Phrofiad

Mae'r ysgolion arloesi wedi bod yn gweithio i ddatblygu'r chwe Maes Dysgu a Phrofiad a phenderfynu ar yr hyn sy'n bwysig - sef yr wybodaeth allweddol, y sgiliau a'r cysyniadau sy'n bwysig i ddysgwyr, ac yn cyd-fynd â'r pedwar diben ar gyfer addysg a amlinellir yn 'Dyfodol Llwyddiannus'. Mae'r rhain bellach yn cael eu diffinio, ac mae gwaith wedi dechrau i greu Fframwaith cynnydd. Gweler diweddariadau ar y chwe Maes Dysgu a Phrofiad isod.

Cyflwyniad fideo i’r gwaith hyd yma

Cyfweliad byr gyda Ty Golding

Ieithoedd, llythrennedd a Chyfathrebu

Gwylio’r cyfweliad byr

neu darllenwch y papur llawn 

Iechyd a Lles 

Gwylio’r cyfweliad byr

neu darllenwch y papur llawn

Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Gwylio’r cyfweliad byr

neu darllenwch y papur llawn

Mathemateg a Rhifedd 

Gwylio’r cyfweliad byr

neu darllenwch y papur llawn

Y Celfyddydau Mynegiannol 

Gwylio’r cyfweliad byr

neu darllenwch y papur llawn

Y Dyniaethau 

Gwylio’r cyfweliad byr

neu darllenwch y papur llawn

Nodyn am y broses ‘beth sy’n bwysig’

SIARTIAU WAL A'R 'CARDIAU POST'

Beth yw’r amserlen? Siart wal, sy’n nodi’r holl ddiwygiadau addysg

Cerdyn post sy'n cynnwys dyddiadau allweddol ar y daith ddiwygio

Mae’r cerdyn post hwn yn nodi pwyntiau allweddol am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol 

DIWEDDARIADAU'R BLOG - CWRICWLWM I GYMRU


Caiff diweddariadau rheolaidd am y broses o ddatblygu'r cwricwlwm a phynciau cysylltiedig eu cyhoeddi ar Flog y Cwricwlwm. 'Dilynwch' y blog i gael gwybod am bostiadau wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Diweddariad am brosiect ‘camau cynnydd’

‘Ail-lunio map y cwricwlwm'– Safbwynt Dr Mark Priestley ar y ffordd y mae Cymru’n gweithio

Adroddiad newyddion proffesiynol iawn gan Ysgol Gynradd Bryn Deri – gwyliwch y fideo

Sut mae Estyn yn annog arloesi i gefnogi diwygio’r Cwricwlwm

Mae Ysgol Olchfa eisoes yn cofleidio egwyddorion ‘Dyfodol Llwyddiannus’

Mae Ysgol Porthcawl wedi ‘Canfod Drws Ffrynt y Cwricwlwm Newydd’!

Magu diwylliant dysgu ym maes datblygu staff – wele’r model ‘Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu’

Dyma sut y mae Ysgol Eirias yn defnyddio’r model ‘Ysgol fel Sefydliadau Dysgu’

Symud ymlaen gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol – y diweddaraf

‘Fydden ni’n hoffi un o’r rhain yn Lloegr’ – sylwad ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Adnoddau Cymhwysedd Digidol ar Hwb

Miliwn o siaradwyr Cymraeg–  gallwn ei wireddu, meddai Kathryn Davies  

A fydd cymwysterau’n newid i ymateb i’r Cwricwlwm Newydd? Safbwynt Cymwysterau Cymru

CYSYLLTWCH Â NI


Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os ydych angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn dysg@gov.cymru 

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews