Phát hiện hàm lượng chì cao trong 2 tuýp kem Diep Bao trị chàm cho trẻ nhỏ