Powrót do zdrowia po przebytej infekcji COVID-19: Pomoc w regulowaniu opłat czynszowych

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

Cook County Government - Toni Preckwinkle - Cook County Board President

Powrót do zdrowia po przebytej infekcji COVID-19:
Pomoc w regulowaniu opłat czynszowych

Logo Polish

Program pomocy w regulowaniu opłat czynszowych oferuje wsparcie mieszkańcom przedmiejskich obszarów hrabstwa Cook, którzy mają trudności z opłaceniem czynszu z powodu skutków pandemii COVID-19. Można otrzymać środki na opłacenie trzymiesięcznego czynszu w ramach zaległych lub przyszłych opłat.

Środki będą wysyłane bezpośrednio na konta właścicieli przez zarząd nieruchomości komunalnych hrabstwa Cook. Program jest częścią inicjatywy Cook County Community Recovery Initiative, finansowanej z funduszy przewidzianych w ramach federalnej ustawy CARES.

Odwiedź stronę www.cookcountyil.gov/recovery, aby skorzystać z dofinansowania. Wnioski można składać pomiędzy od 10 do 18 sierpnia.