Child Care Providers, Coaches & ECE Professionals: Join Us to Support Multilingual Children

Having trouble viewing this email? View it as a Web page.

a message from the professional development team

Join Us! Washington & WIDA Early Years Partnership Kick-Off

children in classroom

The Washington State Department of Children, Youth, and Families partnered with WIDA Early Years to help support multilingual children in early care and education
(ECE) settings. 

We invite child care providers, coaches and ECE professionals to join us for the Washington and WIDA Early Years: Partnership Kick-Off!

Why Attend?

  • Learn about WIDA Early Years and what this partnership means for Washington
  • Explore tools and resources to support multilingual children as well as resources that promote native or home language development in early care and education settings 
  • Share ideas for how we can use WIDA Early Years resources in our state
computer

Event Details & Registration

WIDA Early Years: Partnership Kick-Off for Child Care Professionals

Thursday, September 22 | 1-2 pm

Register Here

Questions? If you have questions about the event, please email Athena Jimenez-Manalo. The webinar will be recorded and will be posted to PD's Webinars Webpage.


¡Únete a nosotros! Washington y WIDA; Lanzamiento de la asociación WIDA Early Years

children in classroom

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington se ha acompañado con WIDA Early Years para ayudar a apoyar a los niños multilingües en el cuidado y la educación de la primera infancia. 

Invitamos a proveedores de cuidado infantil, entrenadores y profesionales del aprendizaje temprano a unirse a nosotros para  ¡El Lanzamiento de la asociación de Washington y WIDA Early Year!


¿Por qué asistir?

  • Aprenda sobre WIDA Early Years y lo que significa esta asociación para Washington
  • Explorar herramientas y recursos para apoyar a niños multilingües, así como recursos que promuevan el desarrollo del idioma nativo o del hogar en entornos de educación y cuidado temprano
  • Compartir ideas sobre cómo podemos usar los recursos de WIDA Early Years en nuestro estado
computer

Detalles del evento y registro

¡Lanzamiento de la asociación para profesionales del cuidado infantil, Washington y WIDA Early Year!

Jueves 22 de septiembre | 1-2 pm

Registrarse aquí

¿Preguntas? Si tiene preguntas sobre el evento, envíe un correo electrónico a Athena Jimenez-Manalo. El seminario web se grabará y se publicará en la página web de seminarios del equipo de Desarollo Professional.


Nagu soo biir! Iskaashiga Sanadaha Hore ee Washington iyo WIDA ayaa si rasmi ah u bilaabmay

children in classroom

Washington State Department of Children, Youth, and Families (Waaxda Carruurta, Dhallinyarada, iyo Qoysaska ee Gobolka Washington) waxay iskaashi la samaysay Sannadaha Hore ee WIDA si ay u taageerto carruurta ku hadasha luqadaha badan ee daryeelka hore iyo waxbarashada (ECE).

Waxaan si xushmad leh ugu yeernay bixiyeyaasha xanaanada carruurta, tababarayaasha, iyo xirfadlayaasha ECE inay ka soo qeybgalaan Washington iyo WIDA Sanadaha Hore: Bilawga Iskaashiga!


Waa maxay sababta aad uga qaybqaadanayso?

  • Wax ka baro WIDA Sanadaha Hore iyo waxa iskaashigan uga dhigan yahay Washington.
  • Sahami qalabyada iyo agabyada lagu taageerayo carruurta ku hadasha luqadaha badan, iyo sidoo kale agabka lagu horumarinayo horumarinta luqadda hooyo ama guriga ee daryeelka carruurta iyo goobaha waxbarashada.
  • Nala wadaag fikradahaaga ku saabsan sida aan uga faa'iideysan karno WIDA sanadaha hore ee gobolkayaga.
computer

Macluumaad ku saabsan Diiwaangelinta

WIDA Sanadaha Hore: Bilawga Iskaashatada ee Xirfadlayaasha Xannaanada Ilmaha.

Khamiis, September 22 | 1-2 galabnimo

Halkan iska Diwaangeli

Su'aalo? Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto dhacdada, fadlan kala xidhiidh Athena Jimenez-Manalo iimayl ahaan. Webinar-ka waa la duubi doonaa oo lagu kaydin doonaa bogga PD's Webinars.