Bwletin: Cynllun Cymorth Incwm ar gyfer yr Hunangyflogedig; Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

Croeso Cymru
Newyddion diwydiant

Dragon Logo

27 Mawrth 2020


bus support c19

Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi pecyn cymorth i’r bobl Hunangyflogedig sydd wedi’u heffeithio gan y Coronafeirws er mwyn roi’r un lefel o gymorth â gweithwyr eraill iddynt.

Mae’r Cynllun Cymorth Incwm newydd i’r Hunangyflogedig yn golygu bydd y rheini sy’n gymwys yn derbyn grant arian parod sydd werth 80% o’u helw masnachu misol cyfartalog dros y tair blynedd diwethaf. Mae hyn yn berthnasol i 95% o bobl sy’n derbyn y rhan fwyaf o’u cyflog drwy hunangyflogaeth.  Dod i wybod mwy yma.


Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws

O dan Gynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo, ac mae pob busnes yn y DU yn gymwys. Dod i wybod mwy yma.

Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o gostau cyflog y gweithwyr ‘ar seibiant’, hyd at cap o £2,500 y mis. Mae CThEM yn gweithio ar frys i sefydlu system ar gyfer ad-daliadau. Nid yw’r systemau presennol wedi’u creu i hwyluso taliadau i gyflogwyr. Mwy o wybodaeth i weithwyr yma


HomepageFacebookTwitterInstagram