Fisheries and Brexit Bulletin Issue 5

31 Ionawr 2019                                                        Rhifyn 5

 
 

DIWEDDARIAD

Sioeau Teithiol ar Bysgodfeydd a Brexit mewn lleoliadau cyfagos

31 Ionawr - Porth Tywyn

Clwb Hwylio Porth Tywyn, SA16 0ER

SNOW

Yn dilyn y rhagolygon tywydd ar gyfer Porth Tywyn heddiw, rydym wedi penderfynu gohirio’r sioe deithiol heno oherwydd pryderon am ddiogelwch y rheini fydd yn mynychu.

Mae’n debygol y bydd y digwyddiad yn cael ei ail drefnu ar gyfer wythnos yr 18fed o Chwefror yn yr un lleoliad. Caiff rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi pan fydd y trefniadau wedi eu cadarnhau.

 
 
 

AMDANOM NI

Rydym yn cyfathrebu â diwydiant pysgota Cymru i’w helpu i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd fis Mawrth nesaf.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

beta.llyw.cymru/y-mor-a-physgodfeydd

Dilyn ar-lein:

@LlC_pysgodfeydd

@WGCS_rural