Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Awst 2018

Awst 2018: Rhifyn 027

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Vaughan Gething

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn cymeradwyo £1.7m o gyllid i uwchraddio Canolfan Iechyd Tonypandy

Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i helpu i uno dau bractis meddygon teulu yn yr ardal i greu un ganolfan iechyd a gofal integredig. Bydd hynny’n gwella’r gwasanaethau i gleifion.

Books

Lansio’r Llyfrau Darllen yn Well ar bresgripsiwn ar gyfer dementia

Mae’r Reading Agency wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Llyfrau Darllen yn Well ar bresgripsiwn ar gyfer dementia ym mhob awdurdod llyfrgell yng Nghymru.  

GP DSurgery

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn cymeradwyo £646,000 o gyllid i ddiweddaru Canolfan Iechyd Abergwaun 

Bydd y cyllid yn cefnogi'r broses o uno meddygfeydd Abergwaun ac Wdig. Drwy ddiweddaru'r cyfleusterau ym meddygfa Abergwaun, bydd modd cyflawni’r newid hwn i wasanaeth a chynnig gwell wasanaethau i gleifion. 

Dragon

Gwasanaethau hunaniaeth rhywedd i oedolion ar gael yng Nghymru yr hydref hwn

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd pobl sydd angen triniaeth hunaniaeth rhywedd yn gallu ei chael yng Nghymru am y tro cyntaf o'r hydref hwn ymlaen, gan felly ganiatáu i bobl drawsryweddol gael y gofal sydd ei angen arnynt yn agosach at eu cartref.

Carer

Paratoi'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer Brexit

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi prosiect newydd i helpu'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru i gynllunio ei ofynion o ran y gweithlu ar ôl Brexit.

Ambulance

Dros £10m ar gyfer ambiwlansiau a cherbydau cludo teithwyr newydd yng Nghymru

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi dros £10m i gael cerbydau newydd, mwy gwyrdd yn lle 100 o hen ambiwlansiau a cherbydau eraill i gludo teithwyr.

Hospital

£6.8miliwn i wella perfformiad Betsi Cadwaladr

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw wedi cadarnhau bron i £7miliwn o gyllid i gefnogi gwelliannau i gleifion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_ssph

@CMOWales

@DHSSwales