Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gorffennaf 2018 • Rhifyn 026

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Cynnig codiad cyflog i staff GIG Cymru wrth ddathlu’r pen-blwydd yn 70

Cynnig codiad cyflog i staff GIG Cymru wrth ddathlu’r pen-blwydd yn 70

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynnig o godiad cyflog hael i staff GIG Cymru.

Nofiwr

Lansio’r Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru a’r Gronfa Iach ac Egnïol

Gall cael pawb yng Nghymru i fod yn egnïol arwain at amrywiaeth o fanteision - gan gynnwys gwella iechyd a lles a chymunedau mwy cysylltiedig.

£15 miliwn i wasanaethau gofal critigol Cymru

£15 miliwn i wasanaethau gofal critigol Cymru

Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gryfhau gwasanaethau gofal critigol er mwyn gallu parhau i ddarparu'r gofal gorau posibl i'r bobl fydd ei angen yn y dyfodol.

Ehangu addysg feddygol yng Nghymru

Ehangu addysg feddygol yng Nghymru 

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynlluniau i ehangu addysg feddygol ledled Cymru.

Cymru i roi caniatâd i fenywod gymryd meddyginiaeth ar gyfer terfynu beichiogrwydd yn eu cartrefi

Cymru i roi caniatâd i fenywod gymryd meddyginiaeth ar gyfer terfynu beichiogrwydd yn eu cartrefi

Ar ôl gwrando ar farn clinigwyr a grwpiau sy’n cynrychioli menywod, bydd canllawiau yn cael eu rhoi i fyrddau iechyd yng Nghymru heddiw.

Ymgynghoriad: Llwybr carbon isel i Gymru

Ymgynghoriad: Llwybr carbon isel i Gymru

Hoffem glywed eich barn ynghylch y camau y dylem eu cymryd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr hyd 2030.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales