Rhifyn Arbennig am y Cwricwlwm! Y diweddaraf ar ddatblygiadau – oll mewn un lle!

22 MEHEFIN 2018 - Y CWRICWLWM NEWYDD - RHIFYN ARBENNIG

 
 
 
 
 
 
huw foster evans 90 x 90

Fideo cryno ar weithgareddau eleni, a golwg ar dymor yr

aole group of teachers

Mae’r cwricwlwm newydd yn seiliedig ar gynnydd – wele sut mae’r model yn gweithio

progression model diagram CY

Sut mae Meysydd Dysgu a Phrofiad yn esblygu fel rhan ganolog o’r Cwricwlwm newydd

microphone - podcast

Podlediad arbennig ar y Cwricwlwm: Graham Donaldson, Louise Hayward a Mark Priestley sy’n trafod cefndir y Cwricwlwm newydd, y sail resymegol iddo, a’r heriau. 

Hefyd ar y blog Cwricwlwm ers mis Mawrth

Adroddiad ymchwil: sut mae cynnydd a dilyniant dysgu yn cael ei gefnogi gan ymchwil

Adroddiad Estyn: sut mae ysgolion cynradd yn addasu eu cwricwlwm i ymateb i ddiwygiadau ym maes addysg a’r Cwricwlwm

Podlediad Addysg Cymru: mae’r bennod gyntaf yn esbonio ein diwygiadau i’r system addysg a sut maent yn cyd-fynd â’i gilydd

Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu: astudiaethau achos newydd ar sut mae gweithio gyda’n gilydd yn fuddiol o ran dysgu proffesiynol

Asesu ar-lein: Bydd asesiadau darllen a rhifedd yn mynd ar-lein yn fuan – sy’n beth da i’r Cwricwlwm newydd

 
 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth ar y we:

gov.wales/educationmissionwales

Blog Cwricwlwm i Gymru

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

HWB

Dilynwch ni ar Facebook:

Addysg Cymru

 

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews