Cylchlythyr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mawrth 2018 • Rhifyn 022

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Mwy nag erioed o staff rheng flaen yn gweithio i GIG Cymru

Mwy nag erioed o staff rheng flaen yn gweithio i GIG Cymru

Mae GIG Cymru yn cyflogi mwy nag erioed o feddygon ymgynghorol, nyrsys, bydwragedd a staff y gwasanaeth ambiwlans, yn ôl ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

Plant i gael mynediad at gyffur epilepsi yng Nghymru

Plant i gael mynediad at gyffur epilepsi yng Nghymru

Mae Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru wedi cymeradwyo cyffur i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru ei ddefnyddio i drin plant sy'n cael trawiadau epileptig (seizures).  

GIG Cymru yn ymateb i’r gaeaf prysuraf ar gofnod

GIG Cymru yn ymateb i’r gaeaf prysuraf ar gofnod

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y GIG.

“Mae’n ymddangos bod cyffur PrEP eisoes yn dechrau gwneud gwahaniaeth” – yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething

“Mae’n ymddangos bod cyffur PrEP eisoes yn dechrau gwneud gwahaniaeth” – yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething

Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cyhoeddi bod treial Cymru gyfan o PrEP yn dangos canlyniadau addawol.

Isafbris uned yn "rhan bwysig" o'r ymdrechion i leihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol – Vaughan Gething

Isafbris uned yn "rhan bwysig" o'r ymdrechion i leihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol – Vaughan Gething

Os caiff y Bil ei basio gan y Cynulliad yn ddiweddarach eleni, y bwriad ar hyn o bryd yw y byddai'r isafbris uned yn cael ei gyflwyno 12 mis ar ôl i'r Bil gael y Cydsyniad Brenhinol.

Gweinidog yn annog mwy o bobl LGBT i fabwysiadu neu faethu plant

Gweinidog yn annog mwy o bobl LGBT i fabwysiadu neu faethu plant

Mae cyplau o’r un rhyw wedi cael yr hawl i fabwysiadu ers 2005 yng Nghymru a Lloegr.

Gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn barod am yr oerfel, ond cofiwch gymryd gofal a gwneud dewis doeth - apêl gan yr Ysgrifennydd Iechyd

"Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau ar weithwyr brys" yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd

Cafodd y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau) ei gyflwyno yn Senedd y DU er mwyn diogelu gweithwyr brys ymhellach.

75% o'r alcohol yng Nghymru yn cael ei yfed gan ychydig dros un rhan o bump o'r boblogaeth yn ôl adroddiad newydd

75% o'r alcohol yng Nghymru yn cael ei yfed gan ychydig dros un rhan o bump o'r boblogaeth yn ôl adroddiad newydd

Mae 75% o'r holl alcohol sy'n cael ei yfed yng Nghymru yn cael ei yfed gan y 22% o oedolion sy'n yfwyr peryglus neu niweidiol.

GIG Cymru yn ymateb i’w fis Ionawr prysuraf

GIG Cymru yn ymateb i’w fis Ionawr prysuraf 

Mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Andrew Goodall, wedi ymateb i ystadegau perfformiad diweddaraf y Gwasanaeth Iechyd.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales