Cylchlythyr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ionawr 2018 • Rhifyn 020

 
 
 
 
 
 

Newyddion diweddaraf Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Cronfa newydd yn cyflwyno cyffuriau sy'n newid bywyd yn gynt nag erioed o'r blaen

Cronfa newydd yn cyflwyno cyffuriau sy'n newid bywyd yn gynt nag erioed o'r blaen

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi croesawu llwyddiant y Gronfa Triniaethau Newydd, gwerth £80m, wrth leihau'r amser y daw meddyginiaethau sy'n newid bywyd ar gael ar y GIG yng Nghymru.

Lansio cynllun i wella iechyd anadlol yng Nghymru

Lansio cynllun i wella iechyd anadlol yng Nghymru

Mae’n nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau anadlol ac yn nodi’r camau y bydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn eu cymryd mewn ymateb.

Datganiad gan yr Ysgrifennydd  Iechyd ar yr ystadegau perfformiad

Datganiad gan yr Ysgrifennydd  Iechyd ar yr ystadegau perfformiad

Ymateb i’r ystadegau diweddaraf am perfformiad y Gwasanaeth Iechyd gan  Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.

Y Gweinidog yn canmol gorsaf radio Energize yng Nghasnewydd am fod yn sbardun ym mywydau pobl

Y Gweinidog yn canmol gorsaf radio Energize yng Nghasnewydd am fod yn sbardun ym mywydau pobl

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies wedi canmol menter gymunedol lwyddiannus yng Nghasnewydd sy'n helpu pobl ag anableddau dysgu a phobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd.

"Angen system ofal wahanol i ddarparu gwasanaethau i bobl Cymru" yn ôl panel arbenigol

"Angen system ofal wahanol i ddarparu gwasanaethau i bobl Cymru" yn ôl panel arbenigol

Mae'r adroddiad yn argymell modelau gofal newydd, beiddgar gyda'r gwasanaethau wedi'u trefnu o amgylch yr unigolyn a'i deulu, mor agos â phosibl at y cartref.

Nifer y rhai sy'n goroesi strôc yng Nghymru yn parhau i gynyddu

Nifer y rhai sy'n goroesi strôc yng Nghymru yn parhau i gynyddu

Dengys yr adroddiad bod nifer y bobl a fu farw ar ôl dioddef strôc wedi gostwng 6% yng Nghymru ers 2011.

Cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu pwysau'r gaeaf ar y GIG

Cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu pwysau'r gaeaf ar y GIG

Vaughan Gething yn cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu'r pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod cyfnod prysur y gaeaf.

Ymgyngoriadau

Ymgyngoriadau

Gweler yr ymgyngoriadau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy am hyn llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

 
 

AMDANOM NI

Gwybodaeth berthnasol i'r rhai sy'n gweithio o fewn y sector iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Rhagor o wybodaeth ar y we:

llyw.cymru/iechydagofalcymdeithasol

Dilyn ar-lein:

@wgcs_health

@wgmin_csc

@CMOWales

@DHSSwales