eCylchlythyr DYSG - Addysg Cymru: Cenhadaeth ein cenedl

 

26 Medi 2017 • Rhifyn Arbennig

 
 
 
 
 
 

Addysg Cymru: Cenhadaeth Ein Cenedl

image of conference 130px  

Ffrwd fyw: Addysg Cymru: Cenhadaeth ein Cenedl

Byddwn yn ffrydio’r digwyddiad heno i gyd yn fyw.  Gallwch wylio'n fyw gan ddilyn ein sianel Twitter @LlC_AddysgYmunwch â ni ar y cyfrif am 18:40pm ymlaen. 

 

Bydd y ffilm ar gael i'w gwylio eto ar ôl y digwyddiad gyda hysbys yn y cylchlythyr nesaf.

blog9090  

Yn Arddel Egwyddorion ‘Dyfodol Llwyddiannus’? – Astudiaeth Achos Ysgol Olchfa

‘Mae’r disgyblion yn ei fwynhau. Mae hyd a dyfnder eu gwaith ysgrifenedig yn well, mae llafaredd yn well o lawer …’

#GwobrauAddysguCymru

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl i ddathlu goreuon y byd addysg yng Nghymru 

Mae disgyblion, rhieni, cyd-weithwyr a chyflogwyr yn cael eu hannog i enwebu addysgwyr proffesiynol o bob cwr o Gymru sydd wedi gwneud byd o wahaniaeth i'w hysgol neu eu lleoliad addysgol. I enwebu addysgwr proffesiynol sy’n gwneud gwaith gwych yn eich ardal, ewch i llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

 
 

 

YNGHYLCH DYSG

Dysg yw e-Gylchlythyr addysg swyddogol Llywodraeth Cymru.  Nod Dysg yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau am y sectorau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

 

Rhagor o wybodaeth ar y we:

Diwygio’r cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

 

Dilynwch ni ar Twitter:

@LlC_Addysg

@LlywodraethCym

@HwbNews