Newyddion diweddaraf AGC

Having trouble reading this email? Click here to view in your browser

 

Newyddion diweddaraf
twitter

@arolygu_gofal

Gwefan

YouTube

Email

Ebost

twitter

@care_wales


Ychwanegwch ni at eich rhestr anfonwr diogel!


Newyddion diweddaraf


Cyfeiriadau e-bost AGC

Sylwer - Mae holl gyfeiriadau e-bost AGC bellach wedi'u newid i @llyw.cymru yn lle @cymru.gsi.gov.uk.


Gwylio ein fideo

Y dyddiad cau ar gyfer gwasanaethau cymorth cartref i wneud cais i ailgofrestru

Os ydych chi'n rhedeg gwasanaeth cymorth cartref, gwasanaeth llety diogel neu ganolfan preswyl i deuluoedd, mae gennych chi hyd at yfory 31 Awst i wneud cais i ailgofrestru gyda ni o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

 

Dysgwch fwy am wneud cais i gofrestru ar-lein.

 

Cliciwch ar y llun (uchod) i wylio ein fideo fer am y dyddiad cau ailgofrestru. 


Darparwyr cartrefi plant - terfyn amser hunanarfarnu 


Ydych chi'n rhedeg cartref plant? Mae gennych hyd at yfory 31 Awst i gwblhau a chyflwyno'ch hunanarfarniad ein bod wedi eich anfon i chi yn uniongyrchol trwy e-bost. Os gennych unrhyw gwestiynau? E-bostiwch CIW.InspectionStakeholderEvents@llyw.cymru

Children's home

Reports

Gwasanaethau plant

Y mis hwn rydym wedi cyhoeddi tri adroddiadau awdurdod lleol ar ein gwefan. Edrychwch:


Sioe Frenhinol Cymru 2018

Oeddech chi'n mynychu Sioe Frenhinol Cymru eleni? Edrychwch ar ein fideo fer am beth wnaethom ni...

Sioe Frenhinol Cymru

Diolch am danysgrifio!

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder